Obavijesti

Dr. sc. Davor Vuković – novi izvanredni profesor na KBF-u u Đakovu

Srijeda, 27 Siječanj 2021 |

Na redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održanoj 25. siječnja 2021. godine, doc. dr. sc. Davor Vuković izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane fundamentalna teologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Izbor je uslijedio nakon što je pristupnik ispunio uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Rektorskog zbora.

Izv. prof. dr. sc. Davor Vuković rođen je 02. 11. 1978. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu »August Cesarec« završio je 1993. godine u Ivankovu. Jezičnu gimnaziju »M. A. Reljković« završio je 1997. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Teologiji u Đakovu 2002. godine. Za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije zaređen je 2003. godine. Magistrirao je fundamentalnu teologiju na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorianau Rimu 2006. godine, a 2012. postigao je akademski stupanj doktora znanosti specijalizacijom iz fundamentalne teologije na istom sveučilištu. Tema doktorskoga rada nosi naslov: „Odnos između istine i povijesti u filozofiji Hansa Georga Gadamera i teologiji Waltera Kaspera“. Od 2007. godine zaposlen je najprije kao asistent, a zatim od 2014. godine i kao docent pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Đakovu izvodi nastavu iz kolegija: Svjetske religije, Kršćanska objava, Teološka epistemologija, Crkva Kristova, Misiologija (izborni kolegij) i Izabrana pitanja fundamentalne teologije (seminar). Od voditeljskih službi profesor je zamjenik voditelja Odsjeka za Sveto Pismo i sustavnu teologiju te predsjednik Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja KBF-a u Đakovu. U znanstvenom području svoj doprinos daje sudjelujući kao član u radu Povjerenstva za Teološko-pastoralni seminar (TPS), zatim uredničkoga vijeća znanstvenog teološkog časopisa „Diacovensia“te uredničkoga vijeća časopisa za pastoralnu orijentaciju „Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije“. Do sada je aktivno sudjelovao na dvadesetak znanstvenih i stručnih simpozija, objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima te autorsku knjigu pod naslovom „Pogled odozdo na svećeništvo“. Uz profesorsku službu na KBF-u u Đakovu obnaša i neke službe vezane uz pastoral u gradu Osijeku: službu sveučilišnog kapelana Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je duhovnik (uz kolegu studentskog kapelana) udruge DUHOS u Osijeku. Duhovnik je Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) podružnice Osijek i aktivni sudionik u radu Udruge katoličkih intelektualaca (UKI) u Osijeku.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.