Dr. sc. Davor Vuković

Dr. sc. Davor Vuković

Doc. dr. sc. Davor Vuković
e-mail: dav.vuk [et] gmail.com

1. Biografija

1978. – na Dušni dan, rođen u Vinkovcima.
1985. – 1993. - Osnovna škola u Ivankovu.
1993. – 1997. - Gimnazija u Vinkovcima.
1997. – 2002. - Bogoslovija u Đakovu, te studij filozofije i teologije na Teologiji u Đakovu.
Naslov diplomskog rada: «Povijesno-spasenjska dimenzija Kristova uskrsnuća (GS 45)».
2002. – 2003. - Služba đakona u župi sv. Ćirila i Metoda u Osijeku.
2003. – na Petrovo, zaređen za prezbitera u Đakovu.
2003. – 2004. - Služba župnog vikara u župi sv. Petra i Pavla u Osijeku.
2004. – 2010. - Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu i postdiplomski studij iz fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu.
2006. – Magisterij iz fundamentalne teologije u Rimu.
Naslov magistarskog rada: «Bog i govor u teologiji Eberharda Jüngela».
2007. – Suradničko zvanje asistenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.
2012. – Doktorat iz fundamentalne teologije u Rimu.
Naslov doktorskog rada: «Odnos između istine i povijesti u H. G. Gadamera i W. Kaspera».
2012. – 2014. - Služba župnika u župi Snježne Gospe u Selcima Đakovačkim.
2012. – Član uredničkog vijeća teološkog časopisa «Diacovensia».
2013. – Suradničko zvanje višeg asistenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.
2014. – Član uredničkog vijeća časopisa za pastoralnu orijentaciju «Vjesnik».
2014. - Znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri fundamentalne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.
2018. - sveučilišni kapelan Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2020. - objavio autorsku knjigu: Pogled odozdo na svećeništvo, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 202 str.
2020. - duhovnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva (HKLD) podružnice Osijek
2021. - duhovnik Udruge katoličkih intelektualaca (UKI) u Osijeku
2021. - izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija i znanstvene grane fundamentalna teologija

Izvodi nastavu iz sljedećih kolegija: Svjetske religije, Teološka epistemologija, Crkva Kristova, Kršćanska objava, Misiologija, te vodi seminar: Izabrana pitanja fundamentalne teologije.

2. Bibliografija

  1. ZNANSTVENI RADOVI

Problem odnosa vjere i iskustva u teologiji W. Kaspera, u: Diacovensia, 21 (2013.) 2, str. 309-324.

Koncilsko ozračje: Henri de Lubac, u: Crkva u svijetu, 48 (2013.) 2, str. 189-208., (u suautorstvu sa: Richard Pavlić, Rijeka).

Teologija pred izazovom filozofijske hermeneutike, u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 3, str. 353-365.

Čovjek kao «animal symbolicum». Neki aspekti filozofske antropologije Ernsta Cassirera, u: Obnovljeni život, 68 (2013.) 4, str. 493-504, (u suautorstvu sa: Ivo Džinić, Đakovo).

Fundamentalno-teološki i dogmatski prilozi u časopisu Diacovensia, u: Diacovensia, 22 (2014.), 1, str. 17-22.

  1. STRUČNI RADOVI

Službenici radosti i nade. Promišljanje o svećeništvu u svjetlu misli Waltera Kaspera, u: Iz naroda za narod, Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu u Svećeničkoj godini, Collectanea Croatico – Hieronymiana de Urbe, uredili Željko Majić i Božo Goluža, 2010, Rim, str. 31-55.

Kriza vjere – katastrofa ili kairós, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 140 (2012.) 12, str. 919-922.

«Ta mi nismo gospodari vaše vjere, nego suradnici vaše radosti», u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 141 (2013.) 5-6, str. 368-372.

Kršćansko bratstvo u svijetu kulturalnog i religijskog pluralizma, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 142 (2014.) 1, str. 35-42.

  1. PRIKAZI KNJIGA

Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u njegovu Jubileju, u: Obnovljeni život, 65 (2010.) 2, str. 284-286.

Carmelo Dotolo, Moguće kršćanstvo. Između postmoderniteta i religioznog traganja, u: Diacovensia, 20 (2012.) 2, str. 303-307.

Walter Kasper,Crkva Isusa Krista. Ekleziološki spisi, u: Diacovensia, 21 (2013.) 2, str. 381-386.

Carmelo Dotolo, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos, u: Diacovensia, 21 (2013.) 4, str. 751-755.


3. Sudjelovanje na znanstvenim simpozijima

2009. – Simpozij «La fede e la ragione» (Vjera i razum), u organizaciji Fakulteta teologije i filozofije pri Papinskom sveučilištu Santa Croce, od 26. do 27. veljače 2009., u Rimu.

2012. – «XXXVI. međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije», u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 12. do 14. travnja 2012., u Đakovu.

2012. – Znanstveni skup «Vjera pred izazovima današnjeg agnosticizma i vjerskog indiferentizma», u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, od 25. do 26. listopada. 2012., u Đakovu. Naslov izlaganja: «Vjera u suvremenoj teološkoj misli».

2013. – «XXXVII. međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije», u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 02. do 04. travnja 2013., u Sarajevu. Naslov izlaganja: «Teologija pred izazovom hermeneutike».

2013. – Međunarodni simpozij «Perspektive filozofije», u okviru znanstveno-kulturne manifestacije 22. Dani Frane Petrića, od 22. do 25. rujna 2013., u Cresu. Naslov izlaganja: «Univerzalnost hermeneutike u svjetlu filozofije Hans-Georga Gadamera».

2014. – «XXXVIII. međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije», u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 22. do 24. travnja 2014., u Splitu.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.