Dr. sc. Grgo Grbešić

Dr. sc. Grgo Grbešić

Doc. dr. sc. Grgo Grbešić
Matični broj znanstvenika 246281
Grgo Grbešić
Strossmayerov trg 5
31 400 Đakovo

 

 

 

CURRICULUM VITAE

Osobni podaci

Rođen sam 28. veljače 1964. god. u Dobrkovićima,  Široki Brijeg (Bosna i Hercegovina), od  Vjekoslava i  Anice rođ. Cigić.

Obrazovanje

Osnovnu školu završio sam u Tovarniku, a Srednju građevinsku školu u Vinkovcima god. 1982.
Na KBF-u diplomirao sam 1991. Iste sam godine zaređen za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije (sada Đakovačko-osječka nadbiskupija) kada sam poslan na specijalizaciju crkvene povijesti u Rim.
Na Papinskom sveučilištu Gregorijana magistrirao sam god. 1994. Naslov magistarskog rada glasio je: Avvicinamento e conflitto serbo-croato. L'arcivescovo Stepinac e questione delle “conversioni”. 1999. obranio sam doktorski rad pod naslovom Pitanje «prijelaza» iz Srpsko pravoslavne crkve u Katoličku crkvu u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941. do 1945. godine.

Radno iskustvo službe

Na Teologiji u Đakovu predajem od 1997.  godine sljedeće predmete: Novu i modernu opću i nacionalnu crkvenu povijest, metodologiju znanstvenog rada, povijest  kršćanske mistike i kršćansku duhovnost.
Osim profesorske službe u Đakovu predavao sam na Pedagoškom fakultetu u Osijeku kolegij «Povijest kršćanstva» i obnašao službu ravnatelja Biskupijskog arhiva u Đakovu. Nalazim se u uredničkom vijeću «Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije» i bio sam u dva mandata član komisije za Teološko pastoralni seminar (TPS) za permanentno obrazovanje svećenika. Sudjelovao sam u formaciji studenata laika na KBF, a sljedeći bolonjske smjerice od početka akademske 2008. do 2011. godine bio sam mentor u formaciji studenata na KBF-u.
2004. godine izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2001. do 2011. godine uz profesorsku službu bio sam i župnik u Selcima Đakovačkim. Od 2011. do 2018.  imenovan sam voditeljem novoga studentskog doma u Đakovu. U razdobolju od 2014. do 2018. godine obnašao sam službu prodekana za financije i organizaciju poslova.
U akademskoj godini 2018./2019. dekan fakulteta odobrio mi je studijsku godinu (sabatical). Početkom ove 2019./2020 akademske godine vratio sam se na KBF u Đakovu kao predavač.

Popis svih radova

Magistarski rad

GRBEŠIĆ, Grgo, Avvicinamento e conflitto serbo-croato. L'arcivescovo Stepinac e questione delle «conversioni», Dissertazione per la Licenza,  PUG, Roma, 1994.

Doktorski rad

GRBEŠIĆ, Grgo La questione dei «passaggi» dalla Chiesa Ortodossa Serba alla Chiesa Cattolica nella diocesi Đakovo e Srijem dal 1941 al 1945, Dissertatio ad Doctoratum,  PUG, Romae, 1999.

Članci

GRBEŠIĆ, Grgo, Blagoslovi i darovi, u: VĐSB, 126.(1998.) XI., str. 686.  

GRBEŠIĆ, Grgo, Mea culpa, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 127. (2000.) III., str. 160.-163. Stručni

GRBEŠIĆ, Grgo, Zavod svetog Jeronima od konačnog rješenja do kraja drugoga svjetskoga rata (1928.-1945.), u: Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima (1901-2001), Zbornik,  prir. Jure Bogdan, Rim, izd. Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima, 2001., 335.-351. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, Prihvat prognanih slovenskih svećenika u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji 1941. godine, u: Diacovensia, 10. (2002.), I., str. 131-150. Izvorni

GRBEŠIĆ, Grgo, Istina će vas Osloboditi, u: Vespere sapientiae christiane, prir. I. Raguž, KS, 2005., str. 225-249.

GRBEŠIĆ, Grgo, Prijelazi Židova u Katoličku Crkvu u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941. do 1945., u: Croatica Christiana Periodica, 27. (2003.), br. 52., str. 155- 169. Izvorni

GRBEŠIĆ, Grgo, Anketa o propovijedanju, u: Diacovensia 11.(2003.) XI., str. 125-138.

GRBEŠIĆ, Grgo, Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba, u: Diacovensia, 15. (2007.) I., str. 21.-42. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba, u: 1700 godina svetih Srijemskim mučenika. Zbornik radova s međunarodnog simpozija o 1700. obljetnici Sirmijsko-panonskih mučenika (304.-2004.), prir. Darija Damjanović, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo, 2011., 31-49.

GRBEŠIĆ, Grgo, Hrvatsko-srpski odnosi od 19. st. do hrvatskog Domovinskog rata, u: Znanstveno-stručni skup Vlč. Ivan Burik- svjedok vjere, mučenik crkve, Stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine, zbornik, prir. Nevenka Nekić, Udruga dr. Ante Starčević, Tovarnik, 2011., 59-69.

GRBEŠIĆ, Grgo, Eshatološke teme u „posebnim objavama“. Ukazanja u  Fatimi i viđenja M. F. Kowalske, u: Obnovljeni život, 68. (2013.) III., str. 367-382. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, Od ilirskog pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih točaka u hrvatsko-srpskim odnosima u 20 stoljeću, u: Diacovensia, 21. (2013.) I., str. 85-107. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj Crkvi, u: Bogoslovska smotra, 83. (2013.) str. 287-308. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, Josip Lovretić: svećenik, etnograf, pjesnik i novelist, u:  Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141. (2013.)  V.-VI.   str. 403-412. Stručni

GRBEŠIĆ, Grgo, Biskup Ivan Antunović narodni preporoditelj bačkih Hrvata, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije  141. (2013.)VII.-VIII. str. 606-612. Stručni

GRBEŠIĆ, Grgo, Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske o Prvom svjetskom ratu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 142. (2014.) VI. str. 629-633.

GRBEŠIĆ, Grgo, Pregled povijesnih tema u časopisu Diacovensia od 1993. do 2013., u: Diacovensia,  22. (2014.) I. str. 41-49

GRBEŠIĆ, Grgo, Franjo Rački – prijatelj i desna ruka biskupa Josipa Jurja Srossmayera, uvodnik, u: Diacovensia, 23. (2015.) III.,  253.-256.

GRBEŠIĆ, Grgo, Kristovo milosrđe – izvor kršćanskog nadahnuća i djelovanja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 144. (2016.) XI., str. 9-17. Stručni

GRBEŠIĆ, Grgo, Marija Faustina Kowalska – apostol Božjeg milosrđa, u: Zborni kradova o Božjem milosrđu, prir. Ivica Raguž, Šimo Šokčević, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2016. str. 147-161.

GRBEŠIĆ, Grgo, „Ja nikome na svijetu za ljubav moje osvjedočenje ne mijenjam,“ u: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, prir. G. Grbešić i D. Damjanović Barišić, Đakovo, 2017. str. 31.-58. Pregledni

GRBEŠIĆ, Grgo, O nekim aspektima teološke misli Martina Luthera prigodom 500. obljetnice početka protestantske reformacije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 145(2017)11, 1233-1239.

GRBEŠIĆ, Grgo, Uzroci protestanstske reformacije, u: Diacovensia 1.(2020.) 28., str. 55-78. Pregledni rad.

Sudjelovanje na znanstvenim  skupovima

Međunarodni znanstveni skup o Srijemskim mučenicima iz 4. st.,  Đakovo, 2004 u studenome 2004. Referat pod nazivom Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba.

Znanstveno-stručni skup Vlč. Ivan Burik- svjedok vjere, mučenik crkve, Stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine, Vukovar, 7. listopada 2009., Referat, Hrvatsko-srpski odnosi od 19. st. do hrvatskog Domovinskog rata.

Međunarodni simpozij, Za slobodu nas Krist oslobodi. Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja svete braće Ćirila i Metoda, Beograd, 18. – 20. travnja 2013.   Referat pod naslovom Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj Crkvi.   

Međunarodni simpozij prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, Đakovo, 1.-2. listopada 2015. Referat pod naslovom „Ja nikome na svijetu za ljubav moje osvjedočenje ne mijenjam.

Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Filozofski fakultet Osijeku, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Odjel za kulturologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera, Hrvatski institut za povijest, 19.-20. 10. 2017. Referat pod naslovom Uzroci protestantske reformacije

Međunarodni znanstveni simpozij o milosrđu, Đakovo, 22. travnja 2016. Referat pod naslovom Marija Faustina Kowalska – apostol Božjeg milosrđa.

Međunarodni znanstveni skup 1416.-1456.: Opservantizam između Rima i srednje Europe. U spomen 600. obljetnice ulaska u Red Jakova Markijskog i Ivana Kapistrana (1416.-1456.) i 560. godine smrti Ivana Kapistrana (Ilok, 23. listopada 1456.), Đakovo –Ilok, 10.-12. studenoga 2016. Referat pod naslovom Panoramica storica dell'Arcidiocesi di Đakovo-Osijek.

Znanstveni skup: Pogled na Bosnu i Hercegovinu. XIX. Strossmayerovi dani. U organizaciji grada Đakova i KBF-a Đakovo. Predavanje pod naslovom: Pogled na Bosnu i Hercegovinu u pismima biskupa Josipa Jurja Strossmayera Franji Račkom, Đakovo, 29. svibnja 2021. 

Sudjelovanje na stručnim skupovima

Znanstveno-stručni skup vlč. Ivan Burik- svjedok vjere, mučenik crkve. Stradanje Tovarnika i tovarničke župe 1991. godine, Tovarnik, 2009., Referat pod naslovom Hrvatsko-srpski odnosi od 19. st. do hrvatskog Domovinskog rata.

Stručni skup, Vjerska sloboda – izazov za Crkvu i društvo, Đakovo, od 11. do 13. rujna 2013. Referat pod naslovom O Božjem milosrđu.

Stručni skup „Lice milosrđa“ za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama Đakovačko-osječke nadbiskupije, Đakovo, 5. ožujka 2016. Referat pod naslovom Kristovo milosrđe – izvor kršćanskog nadahnuća i djelovanja.

Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja Zagreb, 21.-22. listopada 2016. Referat pod naslovom Kristovo milosrđe – izvor kršćanskog nadahnuća i djelovanja. 

Stručni skup, "Prosvjetom k slobodi", Đakovo, 3. 10. 2020. Predavanje pod naslovom Prosvjetiteljska vizija J. J. Strossmayera.           

Organizacija znanstvenih skupova

Međunarodni simpozij, Za slobodu nas Krist oslobodi. Nova evangelizacija u svjetlu djelovanja svete braće Ćirila i Metoda, Beograd, 18. – 20. travnja 2013.  

Simpozij povodom 200-te obljetnice Strossmayerova rođenja (2015. godina), Đakovo, od 1. do 2. listopada 2015.

Der „geistliche Nationsbildner“ Josip Strossmayer (1815-1905) in Wien /Wien und die Kroaten in 19. Jahrhundert, Beč, 21. svibnja 2015.

Simpozij povodom 200-te obljetnice Strossmayerova rođenja (2015. godina), Rim, 8. prosinca 2015.

Priređivač zbornika radova

»Snažno ste doprinijeli čudesnom uskrsnuću vašeg slavnog hrvatskog naroda.« Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija u Đakovu prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, prir. G. Grbešić i D. Damjanović Barišić, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 2017.

Der „geistliche Nationsbildner“ Josip Strossmayer (1815-1905) in Wien /Wien und die Kroaten in 19. Jahrhundert, Strossmayer, Roma e il Vaticano I. Sinodalità nella Chiesa cattolica e unità delle Chiese cristiane, Zbornik radova Međunarodnih znanstvenih simpozija u Beču i Rimu prigodom 200. obljetnice Strossmayerova rođenja, prir. T. Mrkonjić, D. Damjanović Barišić i G. Grbešić, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 2017.

Recenzija zbornika

Gospi Tekijskoj, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske, Recenzenti: Ivan Karlić i Grgo Grbešić, Katolički bogoslovni fakultet, 2017. str. 1.-373.

Diplomski radovi

ABRAMOVIĆ, Ines,  Inkvizicija i poimanje žene u srednjem vijeku. Zašto je žena «vještica»?, KBF Zagreb, Teologija Đakovo,, Đakovo, 2004.

ALMAŠI, Robert, Lik i djelo biskupa Josipa Jurja Strossmayera u mađarskoj historiografiji, Đakovo, 2015.

ANDELFINGER, Dijana, Odnos Crkve i Židova za vrijeme II. svjetskog rata, Đakovo, 2012.

BRUS, Ernest,  Djelovanje Isusovac u Požegi od 1698.  do 1773., Đakovo, 2012.

DAMJANOVIĆ, Darija, Ivan Merz i Katolička akcija u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, KBF Zagreb, Teologija Đakovo, Đakovo, 2001.

KADIĆ, Valentina, Sveti Benedikt i Benediktinci u Hrvatskoj, Đakovo, 2014.

KUSALIĆ, Tatjana, Biskupija kod Knina i uloga kralja Zvonimira u XI. st., Đakovo, 2005.

LULIĆ, Vjekoslav, Templari, Đakovo, 2010.

M. MARTINOVIĆ, Josip Lovretić, Teologija u Đakovu, Institut za teološku kulturu,  Đakovo 2003.

MATIŠIĆ (r. Hačić), Jelena, Pitanje „prijelaza“  pravoslavac u Katoličku  Crkvu za vrijeme NDH, Đakovo, 2012.

MILIĆ, Mladen  Likovi kod F. M.  Dostojevskog kao nositelji životnih nazora 19. stoljeća, KBF Zagreb, Teologija Đakovo, Đakovo 2004.

OGNJENOVIĆ, Ana, Život i djelo Anne Katharine Emmerick, Đakovo, 2017.

PELHE, Anita,  Biskup Ivan Antunović , narodni preporoditelj bačkih Hrvata , Đakovo, 2010.

POHIBA, Nataša. Povijest grada Slatine, KBF Zagreb, Teologija Đakovo, Đakovo, 2005.

SAVIĆ,  Mario, Položaj i djelovanje Katoličke Crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, KBF Đakovo, Đakovo, 2006.

STOJČEVIĆ, Marko, Sudski proces blaženog Alojzija Stepinca, Đakovo, 2011.

ŠUMANOVAC, Stjepan, Dr. Andrija Šumanovac, inicijator i začetnik katoličkog preporoda u našim krajevima XIX. st., KBF Đakovo, Đakovo, 2007.

KUSALIĆ, Tatjana, Biskupija kod Knina i uloga kralja Zvonimira u XI. st., KBF Zagreb, Teologija Đakovo, Đakovo, 2005.

TILIĆ , Mirna, Humanizam i filozofija kršćanstva Erazma Roterdamskog i teološka rasprava s Martinom Lutherom o slobodnoj volji,  Diplomski rad,  Đakovo, 2018.

MARUŠIĆ, Marija, Nezavisna Država Hrvatska i progon Židova, Đakovo, 2020. 

POSAVAC, Josipa, Maksimilijan Kolbe i Edith Stein - sveci Auschwitza, Đakovo, 2020. 

TOKIĆ, Mislav, Četvrti križarski pohod, Đakovo, 2020.

JURIĆ, Valentina, Sveti Ignacije Loyolski i isusovci u Hrvatskoj, Đakovo, 2021.

Mentorstvo s  profesoricom Darijom Damjanović Barišić:

BARIĆ, Irena, Sirmijska crkva za vrijeme Dioklecijanovih progona, Đakovo, 2011.

BENAKOVIĆ, Tomislav, Povijest županjske župe (1717.-1917.), Đakovo, 2012.

DIVKOVIĆ, Boris,  Odnos vrhbosanskog nadbiskupa  Josipa Stadlera prema bosanskim franjevcima, Đakovo, 2012.

GLAVAŠ, Vlatko, Prva stoljeća hrvatske povijesti, Đakovo, 2011.

ILIČIĆ, Marko, Euharistijski kongresi nadbiskupa dr. Alojzija Stepinca,  Đakovo, 2012.

MARKOVIĆ, Drago, Tragom ćirilo-metodske glagoljske baštine na području Bosanske ili Đakovačke i Srijemske biskupije, Đakovo, 2011.

MILADINOVIĆ, Karolina,  Biskup Josip Juraj Strossmayer i slavenstvo, Đakovo, 2012.

TOMIĆ, Davor, Hrvati u križarskim ratovima, Đakovo, 2012.

Mentorstvo s profesorom Ivicom Ragužom

CVITKUŠIĆ Anita, Značenje, svrha i kriteriji prosuđivanja posebnih objava. Eshatološke teme u posebnim objavama, Đakovo, 2013.

Službe na matičnoj instituciji

Prodekan za financije i organizaciju poslovanja na KBF-u u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Voditelj studentskog doma u Đakovu u razdoblju od 2011. do 2018. godine.

Privremeni pročelnik Centra za bibliografsku građu o Josipu Jurju Strossmayeru i crkvenoj povijesti u Đakovu, 2013. godine.

Član komisije u dva mandata za Teološko pastoralni seminar (TPS) za permanentno obrazovanje svećenika.

Javni istupi i popularizacija znanosti (tv i radio emisije, intervju, kolumne)

Na dan Teologije u Đakovu, 6. studenog 1999., održao sam nastupno predavanje pred profesorima i studentima o Pitanju «prijelaza» iz Srpsko pravoslavne crkve u Katoličku crkvu u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941. do 1945. godine.

Pitanje 'prijelaza' iz Srpske Pravoslavne Crkvu u Katoličku Crkvu od 1941. do 1945. na području Đakovačke i Srijemske biskupije“, Osijek, Isusovačka rezidencija, 2001.

Predavanje pod naslovom Istina će vas Osloboditi (M. Lutther, totalitarni sustavi…), samostan sestara Svetoga križa u Đakovu, 2003. 

„Pitanje 'prijelaza' iz Srpske Pravoslavne Crkvu u Katoličku Crkvu od 1941. do 1945. na području Đakovačke i Srijemske biskupije“, Slavonski Brod,2004.

„Alojzije Stepinac“, Varaždin, 2007.

Milanski  edikt i vjerska tolerancija, Osijek,  2013. Tribina.

Predavanje pod naslovom Martin Luther i protestantska reformacija na tribini pod naslovom „Protestantska duhovnost“ koju je organizirala studentska udruga DUHOS 9. studenoga 2016. u Osijeku.

Predavanje za katoličku mladež u Švicarskoj pod naslovom Za slobodu nas Krist oslobodi, Einsiedeln, 28. rujna 2019.

Nastavni kolegiji na KBF- u Đakovu

Opća crkvena povijest, II.: nova i moderna

Povijest crkve u Hrvata, II: nova i moderna

Povijest kršćanske mistike

Opća metodologija+proseminar

Kršćanska duhovnost

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.