Mr. sc. Ivan Andrić

Mr. sc. Ivan Andrić

Ivan Andrić rodom iz Strizivojne, rođen je u Osijeku 25. veljače 1972. godine. Osmogodišnju školu završio je u Strizivojni. Srednju školu pohađao je u Međubiskupijskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a završio ju je s maturom na Biskupijskoj gimnaziji u Đakovu 1991. godine. Filozofsko-teološki studij završio je u Đakovu 1997. godine. Iste godine nadbiskup dr. Marin Srakić podijelio mu je svećenički red u đakovačkoj katedrali.

Glazbom se počeo baviti dok je bio u zagrebačkom dječačkom sjemeništu, te za vrijeme čitavog boravka u đakovačkom bogoslovnom sjemeništu. U jesen 1997. upisao je u Rimu studij crkvene glazbe na Papinskome institutu za crkvenu glazbu. Nakon sedmogodišnjeg studija, u klasi prof. Waltera Marzillija, postigao je stupanj magistra u zbornom dirigiranju te akademski naslov maestra crkvene glazbe. Za vrijeme studija boravio je u Papinskome hrvatskom zavodu sv. Jeronima gdje je kroz sedam godina bio je zborovođa i orguljaš u hrvatskoj crkvi Sv. Jeronima u Rimu. Bio je član zbora Schola Gregoriana Romana pod vodstvom prof. Marca Cimagallia, te član Okteta Papinskoga instituta za crkvenu glazbu.

Po povratku u Đakovo, 2004. godine, preuzima vodstvo Katedralnog mješovitog zbora, Zbora Bogoslovnog sjemeništa, te katedralnih koralista Coram Domino, čiji je i osnivač. Uz organizaciju redovitog glazbeno-liturgijskog života u katedrali i sjemeništu, sa zborovima započinje i razvija prilično živu koncertnu praksu. Tako je s Katedralnim mješovitim zborom do sada ostvario dvadesetak koncerata sakralnog karaktera što u Đakovu, što diljem Hrvatske te inozemstvu (Italija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Srbija). S istim zborom nastupio je u više navrata prigodom raznih kulturnih svečanosti koje inicira grad Đakovo.

Sa Zborom Bogoslovnog sjemeništa uz redoviti liturgijsko-glazbeni život u više je navrata nastupao u raznim crkvenim proslavama i društvenim kulturnim manifestacijama te je i s ovim zborom ostvario nekoliko koncerata.

S katedralnim koralistima Coram Domino sudjeluje na međunarodnoj smotri srednjovjekovne sakralne glazbe Dvigrad festival u Istri, sudjeluje na 4. međunarodnom festivalu muških zborova „Sv. Ivan Rilski“, Dupnica (Bugarska) te je i s njima ostvario petnaestak samostalnih koncerata kako u Đakovu, tako i u domovini (Osijek, Slavonski Brod, Žminj, Zadar, Dubrovnik). S ovim zborom snimio je i nosač zvuka naslovljen Mysterium Paschale.

Bavi se i liturgijskom muzikologijom, te je iz tog područja objavio dvadesetak članaka. Više je puta sudjelovao kao predavač na znanstvenim i stručnim skupovima posvećenim sakralnoj glazbi.

Kroz povijesno-glazbena istraživanja, vezana ponajviše uz glazbeni život Đakova i Đakovačka-osječke nadbiskupije, osvijetlio je više slavonskih crkvenih glazbenika poput Jakoba Haibela, đakovačke obitelji glazbenika Trischler, Pere Ivanišića - Crnkovačkog, Stjepana Lovrića, Josipa Vallingera, Mitra Dragutinca. Na te i slične teme održao je više predavanja na znanstvenim simpozijima i glazbenim seminarima. U suradnji s Hrvatskom udrugom orkestralnih i komornih glazbenika (Zagreb) od godine 2016. sudjeluje u objavljivanju sakralnog glazbenog stvaralaštva austrijsko-đakovačkog skladatelja Jakoba Haibela kao pokretač i urednik izdanja. U suradnji s Croatia Records d.d. ostvario je reizdanje zvučnog zapisa kojega je 1976. godine učinio orguljaš Anđelko Klobučar na orguljama đakovačke katedrale.

U suradnji s kapucinskim samostanom u Osijeku za tisak je priredio sakralnu glazbenu ostavštinu redovnika i skladatelja o. Zvonimira Pšaga, a u suradnji s Redom bosonoge braće BDM od Gore Karmela sudjelovao je u glazbenom dijelu izrade Vlastitoga misala OCD.

Kao kompozitor objavio je oko pedeset skladbi za liturgiju.

Od 2004. do danas vrši službu voditelja Nadbiskupijske glazbene škole, stručnog suradnika pri Uredu za crkvenu glazbu, a u novije vrijeme i kao voditelj istoga ureda, organizirajući stručne seminare za župne glazbene suradnike te smotre crkvenih zborova Đakovačko-osječke nadbiskupije. Od iste 2004. do danas član je uredništva mjesečnika Živo vrelo (liturgijsko-pastoralnog lista Hrvatske biskupske konferencije), gdje uređuje glazbene sadržaje časopisa.

Od godine 2013. u više navrata djeluje kao povremeni predavač glazbenih kolegija pri Katedri liturgike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Na istoj instituciji od 2017. godine ostvaruje i trajno zaposlenje kao predavač pri spomenutoj katedri, gdje vodi i Mješoviti zbor studenata.


BIBLIOGRAFIJA

1996.
- Lik i djelo Pere Ivanišića – Crnkovačkog, u: Vjesnik Đakovačke biskupije (dalje VĐB), 9 (CXXIV) 1996., str. 523-525.

1997.
- Život i djelo Pere Ivanišića (diplomska radnja), Đakovo, 1997.
- „Zajedničarski čin crkvene zajednice“ ili stvar samo nekih u njoj, okrugli stol o crkvenoj glazbi, u: VĐB, 11 (CXXV) 1997., str. 687-696.

1998.
- Mitar Dragutinac, župnik Strizivojne, u: S. ANDRIĆ (ur.), Strizivojna, zbornik radova, Đakovo-Strizivojna, 1998., str. 95-99.
- Zbor Crkve svete, sinodski himan (gl. prilog), u: VĐB

2004.
- Stjepan Lovrić i njegovo sakralno glazbeno stvaralaštvo, u: VĐB, 1 (CXXXII) 2004., str. 45.-48.
- Priprava darova u euharistijskom slavlju, u: VĐB, 2 (CXXXII) 2004., str. 101.-104.    
- Ti vazda čista, (gl. prilog), u: VĐB, 7-8 (CXXXII) 2004., str. 562.
- kroz dva liturgijska ciklusa ABC (od Adventa 2004. do Adventa 2010.) uređivao sam rubriku Prijedlozi za pjevanje u liturgijsko-pastoralnom listu Živo vrelo u čijem sam uredništvu i danas.
- Klikni, kćeri sionska, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 13 (XXI.) 2004., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 40.

2005.
- M. DRAGUTINAC, S Kristom na križu, opjevani martirologij, Đakovo, 2005., (priredio i korigirao glazbene priloge).
- Gospodine s tropom za uskrsno vrijeme, (gl. prilog), u: VĐB, 3 (CXXXIII) 2005., str. 241.
- Euharistijo sveta, (gl. prilog), u: VĐB, 12 (CXXXIV) 2006., str. 1025.
- U zadnju noć života, (gl. prilog), u: VĐB, 2 (CXXXIV) 2006., str. 138.
- Dođite, kličimo Gospodinu, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 1 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Gospodine s tropom za uskrsno vrijeme, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 3 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 5 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Tko jede moje tijelo, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 5 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Onomu koji hodi, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 6 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Po velikoj dobroti, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 6 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- O Bože, spasi me, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Gospodine, smiluj se, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 8 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Kliči Gospodinu, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 9 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Slavim te, Gospodine, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 10 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Vinograd Gospodnji, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 10 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Nebom glasi odjekuju, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 11 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Blaženstva, (gl. prilog), u: Živo vrelo, 11 (XXII.) 2005.,  str. 39.
- Gospodine s tropom za došašće, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 12 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.

2006.
- Skica za povijest glazbenog života u katedrali i u bogoslovnom sjemeništu u Đakovu, u: Diacovensia, 2 (XIV) 18, Đakovo, 2006., str. 631-662.
- Austrijski kompozitor J.P.J. Haibel – Regens chori Đakovačke katedrale, u: VĐB, 6 (CXXXIV) 2006., str. 595-598. (isto je objavljeno i u Đakovačkom tjedniku)
- O Biskupijskoj glazbenoj školi dvije godine nakon osnutka, u: VĐB, 9 (CXXXIV) 2006., str. 768-772.
- O, Majko spremna, (gl. prilog), u: VĐB, 6 (CXXXIV) 2006., str. 577.
- Blaženi koji prebivaju, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 1 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Euharistijo sveta, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 1 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Nek mi se jezik za nepce prijijepi, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 3 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Evo ja sam s vama, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 4 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Žrtvovan je Krist, pasha naša! (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 4 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Bože, tvoj smo sveti narod, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Gospodine s tropima, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Zrakama sunca, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 8 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Mi, Kriste, tebi pjevamo, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 8 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Ljubim te, Gospodine, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 11 (XXIII.) 2006., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.

2007.
- Tekst liturgijskih popijevki, u: VĐB, 2 (CXXXV) 2007., str. 138.-139.
- Glazba liturgijske pjesme (1), u: VĐB, 3 (CXXXV) 2007., str. 225.
- Glazba liturgijske pjesme (2), u: VĐB, 4 (CXXXV) 2007., str. 330.
- Glazbeno izražavanje, u: VĐB, 6 (CXXXV) 2007., str. 523.
- Sudionici pjevanja u liturgiji, u: VĐB, 7-8 (CXXXV) 2007., str. 621.
- Predsjedatelj slavlja, u: VĐB, 9 (CXXXV) 2007., str. 707.
- Uz spomendan sv. Cecilije, u: VĐB, 11-12 (CXXXV) 2007., str. 908-909.
- O sinovi i kćeri, (gl. prilog), u: VĐB, 2 (CXXXV) 2007., str. 140.
- Prvijenci Janjeta (gl. prilog), u: VĐB, 3 (CXXXV) 2007., str. 226.
- Prve subote 2008. (uredio), Đakovo 2007.
- Gospodine, smiluj se, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 2 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38-39.
- Njegov smo narod, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 4 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Isus Krist je slika Božja, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 5 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Gospodin kraljuje, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 5 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Tražite, ubogi, Gospodina, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Kad sam te zazvao, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.
- Blago narodu, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 8 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Gospodine, ti nam bijaše okrilje, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 9 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Slavite Boga u svetištu njegovu, (gl. prilog priredio), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 11 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38-39.
- Gospodine, daj dođi, (gl. prilog priredio), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 12 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Sav svijete pjevaj veselo, (gl. prilog priredio), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 12 (XXIV.) 2007., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.

2008.
- Psalmist, u: VĐB, 2 (CXXXVI) 2008., str. 159-160.
- O orguljašu i orguljama, u: VĐB, 4 (CXXXVI) 2008., str. 381-382.
- Pjevački zbor, u: VĐB, 5 (CXXXVI) 2008., str. 455-457.
- Blagoslovljen Bog i Otac, (gl. prilog), u: VĐB, 5 (CXXXVI) 2008., str. 476-477.
- Pjevač, u: VĐB, 6 (CXXXVI) 2008., str. 619-620.
- Mysterium Paschale, nosač zvuka u suradnji s Katedralnim koralistima „Coram Domino“
- Prve subote 2009. (uredio), Đakovo 2008.
- O, Svjetlo duša, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 1 (XXV.) 2008., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.-39.
- Sve činite u imenu Gospodina, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 11 (XXII.) 2005., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.

2009.
- G. Ravasi, Glazbeno i teološko, u: Diacovensia, 2 (XVII) 24, Đakovo, 2009., str. 301-328. (prijevod s talijanskog)
- Sirmijska Historia ecclesiastica, u: VĐB, 11-12 (CXXXVII) 2009., str. 1036-1037.
- Jačajte se u Gospodinu, (gl. prilog), u: VĐB, 1 (CXXXVII) 2009., str. 63.
- Glazbeno oblikovanje slavlja Velikog tjedna, u: VĐB, 2 (CXXXVII) 2009., str. 171-174.
- Ulazna pjesma, u: VĐB, 3 (CXXXVII) 2009., str. 260-262.
- Sve činite u imenu Gospodina, (gl. prilog), u: VĐB, 3 (CXXXVII) 2009., str. 263.
- Gospodine, smiluj se – Kyrie eleison, u: VĐB, 4-5 (CXXXVII) 2009., str. 417-418.
- Gloria – Slava, u: VĐB, 6 (CXXXVII) 2009., str. 552-554.
- Nekoliko misli o glazbi… uz spomendan sv. Cecilije, u: VĐB, 11-12 (CXXXVII) 2009., str. 995-998.
- D. Simonyi, O porijeklu pečuškoga toponima quinque ecclesiae, u: Scrinia Slavonica, 9 (2009.), Slavonski Brod, 2009., str. 311-330. (prijevod s talijanskog)
- Prve subote 2010. (uredio), Đakovo 2009.
- Gospodin kraljuje, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 7 (XXVI.) 2009., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 39.

2010.
- Gospodin moj i Bog moj!, (gl. prilog) u: VĐB, 1-2 (CXXXVIII) 2010., str. 67-68.
- O brizi za duhovna zvanja u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, u: VĐB, 3-4 (CXXXVIII) 2010., str. 224-228.
- Slava ti, Gospodine!, (gl. prilog priredio), u: VĐB, 9 (CXXXVIII) 2010., str. 727.
- Prijedlozi za pjevanje u došašću i božićnom vremenu, u: VĐB, 10-11 (CXXXVIII) 2010., str. 881-882.
- Prve subote 2011. (uredio), Đakovo 2010.

2011.
- Svećenik Mitar Dragutinac: njegov hagiografski rad i pjesničko stvaralaštvo o ranokršćanskim, panonsko-sirmijskim mučenicima, u: D. DAMJANOVIĆ, (ur.), 1700 godina svetih srijemskih mučenika – zbornik radova, Đakovo 2011., str. 305-317.
- Jaganjče Božji – Agnus Dei, u: VĐB, 1-2 (CXXXIX) 2011., str. 54-55.
- Gospin plač u Slavoniji, u: VĐB, 3 (CXXXIX) 2011., str. 225-230.
- Dvije pričesne pjesme za vazmeno vrijeme, (gl. prilog) u: VĐB, 4 (CXXXIX) 2011., str. 342-343.
- Kulturno-umjetnička društva i njegovanje pučke crkvene glazbene baštine, u: VĐB, 5 (CXXXIX) 2011., str. 461-463.
- G. Ravasi, Glazba i teologija u Bibliji, u: Diacovensia, 2 (XIX) 29, Đakovo, 2011., str. 289-305. (prijevod s talijanskog)
- Planiranje rada s liturgijskim pjevačkim zborom, u: VĐB, 9 (CXXXIX) 2011., str. 857-861.
- Josip Vallinger, u: VĐB, 12 (CXXXIX) 2011., str. 1146-1150.
- Kad je Isus u mom srcu, tekst uz cd sakralne glazbe Pere Ivanišića Crnkovačkog zbora Collegium pro musica sacra iz Zagreba
- Božić – raspjevani blagdan, tekst uz cd božićnih pjesama klape 'Slavonica' iz Đakova
- Gospodin mi je svjetlost, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 1 (XXVIII.) 2011., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Prve subote 2012. (uredio), Đakovo 2011.

2012.
- Ti si, Gospodine, hvala moja, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 4 (XXIX.) 2012., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38.
- Ova su dvojica, (gl. prilog), u: Živo vrelo, liturgijsko pastoralni list, 6 (XXIX.) 2012., Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zagreb, str. 38-39.
- Prve subote 2013. (uredio), Đakovo 2012.

2013.
- Prve subote 2014. (uredio), Đakovo 2013.

2014.
- O biskupu Strossmayeru i glazbenicimaprema građi iz Nadbiskupijskog arhiva u Đakovu, predavanje na znanstvenom skupu „Strossmayer i glazbenici“ u sklopu XII. Strossmayerovih dana u Đakovu.
- Prve subote 2015. (uredio), Đakovo 2014.

2015.
- Josip Vallinger, svećenik i glazbeniku: Zbornik muzeja Đakovštine, Muzej Đakovštine, Đakovo, 2015., str. 41-54.
- Pjevam tebi Gospodine, skladbe glazbenika i orguljaša o. Zvonka Pšaga, kapucina, izdavači: Đakovačko-osječka nadbiskupija i Kapucinski samostan u Osijeku, Osijek 2015. (uredio i priredio za tisak)
- Prve subote 2016. (uredio), Đakovo 2015.

2016.
- Pokajnički čin, (gl. prilog), u: VĐB 2 (CXLIV.) 2016., str. 54.
- U svojoj ljubavi, (gl. prilog priredio), u: VĐB 11 (CXLIV.) 2016., str. 55.
- Karmelska predslovlja, u: Vlastiti misal OCD, KIZ - Karmelska izdanja, Zagreb 2016., str. 264. -279. (priredio)
- Mozart u teologiji – teolozi o glazbi, u: Sveta Cecilija, časopis za sakralnu glazbu, 3-4 (LXXXVI.) 2016., str. 3-11.
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u B-duru za muški zbor i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2016. (urednik izdanja).
- Anđelko Klobučar, Orgulje, F. Dugan, F. Lučić, A. Vidaković, A. Klobučar, CD 6074884, Croatia Records, Zagreb.
- Prve subote 2017. (uredio), Đakovo 2016.

2017.
- Jakob Haibel (Graz, 20. 6. 1762. – Đakovo, 24. 3. 1826.) - austrijski skladatelj u Đakovu, predavanje prigodom Noći muzeja 2017., a na temu Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo u organizaciji Spomen muzeju biskupa J. J. Strossmayera u Đakovu. Također sam tom prigodom osmislio i 'glazbenu' izložbu rukopisa ove godine otkrivenih Haibelovih skladbi i drugih artefakata vezanih uz glazbu, te sam priredio izvedbu nekih glazbenih stavaka iz novoobjavljene Mise u B-duru za muški zbor i orgulje istog skladatelja.
- Narode Božji, (gl. prilog priredio), u: VĐB 2 (CXLV.) 2017., str. 57.
- O Uputi o glazbi u svetom bogoslužju Musicam sacram prigodom 50 godina od njezina objavljivanja, predavanje na kolokviju o crkvenoj glazbi u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u Es-duru za muški zbor i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2017. (urednik izdanja).
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u F-duru za muški zbor i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2017. (urednik izdanja).

2018.
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u C-duru za muški zbor, violine 1 i 2, klarina 1 i 2 i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2018. (urednik izdanja).
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u A-duru za muški zbor, violine 1 i 2, timpane i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2018. (urednik izdanja).

2019.
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u F-duru za muški zbor i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2019. (urednik izdanja).
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u C-duru za mješoviti zbor i orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Grad Đakovo, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2019. (urednik izdanja).
- Johann Petrus Jakob Haibel, Misa u Es-duru za muški zbor, orkestar ii orgulje, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih glazbenika, Edicije Spiller i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Zagreb 2019. (urednik izdanja).
- O biskupu Strossmayeru i glazbenicima prema građi iz Nadbiskupijskog arhiva u Đakovu, u: Zbornik 12., 13. i 14. Strossmayerovih dana, Grad Đakovo, Đakovo, 2019., str. 16.-46.
- Glazbala u liturgiji kroz povijesno-stilska razdoblja, predavanje na stručnom skupu u organizaciji Instituta za crkvenu glazbu i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.