Dr. sc. Ivica Pažin

Dr. sc. Ivica Pažin

Izv. prof. dr. sc. IVICA PAŽIN rođen je 26. studenoga 1968. godine u Đakovu, Republika Hrvatska. Sin Blaža i Ilke rođ. Perić. Nakon završetka osnovne škole u Velikoj Kopanici, te nakon upisa u Interdijecezansku klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, srednju školu završava u Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu, dana 30. svibnja 1987. godine.

Po završetku Filozofsko-teološkoga studija na Teologiji u Đakovu diplomirao je u akademskoj godini 1993./94. radom iz područja biblijske teologije pod naslovom "Ljubav nikada ne prestaje. Literarno-kritička analiza 1 Kor 13 s osvrtom na genus demonstrativum". S ljetnim semestrom 1995. godine, uz obavljanje svećeničke službe u župi sv. Josipa u Grazu, upisuje poslijediplomski studij teoloških znanosti na Karl-Franzens-Universitätu u Grazu, Austrija. Poslijediplomski studij teoloških znanosti sa specijalizacijom religiozne pedagogije i katehetike trajao je do ljetnoga semestra godine 1998. Nakon prihvaćanja doktorske radnje (30. lipnja 1998.) na temu "Der Religionsunterricht in der Volksschule Kroatiens zwischen 1991-1998 im Spiegel seines Lehrplans und der Religionsbücher", pristupio je 3. srpnja iste godine obrani doktorske radnje i predviđenom ispitu. Akademski stupanj doktor teologije podijeljen mu je Odlukom o promociji 10. srpnja 1998. godine.

Pri povratku u Đakovo, dana 1. rujna 1998. godine, mjesni Ordinarij mons. dr. Marin Srakić imenovao ga je predavačem katehetike pri Katedri pastoralne teologije na Teologiji u Đakovu (br: 1430/1998). Iste godine, dana 15. prosinca 1998. godine imenovan je asistentom za studente laike na Teologiji u Đakovu (Biskupski ordinarijat br: 1785/1998). Službu asistenta za studente laike ostvaruje do ak. god. 2003./04. Uz navedene službe, na sjednici Vijeća Teologije u Đakovu dana 9. srpnja 2001. godine predložen je, a 15. rujna navedene godine imenovan pomoćnikom predstojnika Teologije u Đakovu (Biskupski ordinarijat br: 1167/2001). Zbog sadržajnog aspekta religiozne pedagogije i katehetike kao predmeta, u Đakovačkoj i srijemskoj biskupiji imenovan je 15. kolovoza 1999. godine predstojnikom Sekcije za katehezu i pastoral mladih pri Biskupijskom pastoralnom centru (Biskupski ordinarijat br: 1179/1999). Tu službu vrši do 31. prosinca 2002. godine (Biskupski ordinarijat br: 1659/2002).

Na razini Hrvatske biskupske konferencije (HBK br: 311/98) član je Vijeća za katehizaciju te njezin tajnik od listopada godine 1998. Višim savjetnikom pri Nacionalnom katehetskom uredu HBK za redovitu i trajnu katehetsku formaciju imenovan je na prijedlog Vijeća HBK za katehizaciju dana 1. svibnja 2001. Na temelju odluke XXV. Plenarnog zasjedanja Hrvatske biskupske konferencije održanog u Krku od 20. do 23. listopada 2002. godine, zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, mons. Josip Bozanić, imenovao ga je predstojnikom Nacionalnoga katehetskoga ureda HBK (HBK br: 558/2002).

Kao predavač religiozne pedagogije i katehetike na Teologiji u Đakovu, a nakon što je izabran u zvanje višeg asistenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike KBF-a u Zagrebu, potpisao je dana 28. rujna 2001. godine Ugovor o radu s poslodavcem Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, zastupanog po dekanu prof. dr. sc. Josipu Balobanu. Mandat u zvanju višeg asistenta na Fakultetu ističe mu dana 28. rujna 2004. godine. 27. lipnja 2005. godine, na IX. redovitoj sjednici, Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabralo ga je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike KBF-a u Zagrebu za potrebe tadašnjeg područnog studija, a sada Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Zvanje docenta potvrdio mu je imenovanjem i Josip kard. Bozanić dana 13. srpnja 2005. godine (Br: 764/2003.-VK).

Na kraju, Hrvatska biskupska konferencija mu je na XXXV. plenarnom zasjedanju, održanom u Gospiću (16. - 18. listopada 2007.), produžila mandat predstojnika Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije na daljnje petogodišnje razdoblje (dopis br. 560/2007.).

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.