Dr. sc. Ivica Raguž

Dr. sc. Ivica Raguž

Prof. dr. sc. IVICA RAGUŽ
1973. Rođen u Osijeku
1988. - 1992. Klasična gimnazija u Zagrebu.
1992. - 1994. Studij filozofije i teologije na Teologiji u Đakovu.
1994. - 1997. Studij teologije na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu
1994. - 1999. Pitomac Papinskoga zavoda Germanicum et Hungaricum
1997. Đakonsko ređenje u bazilici sv. Ignacija u Rimu
1997. - 1999. Poslijediplomski studij fundamentalne teologije -
Teološki fakultet Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu i "Weston Jesuit School of Theology" u Cambridgeu, SAD
1998. Svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije
1999. Magistar fundamentalne teologije. Naslov rada: "Pojam uzvišenoga kod Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara".
2002. Doktor fundamentalne teologije na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Naslov teze: "Smisao za bogo-ljudsko. Transcendentalno-teološka rasprava o estetikama Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara".
2002. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu - Katedra dogmatske teologije
2006.-2010. Predsjednik Udruge katoličkih intelektualaca
2007. Docent pri Katedri dogmatske teologije
2008. Predsjednik Katedre dogmatske teologije
2008.-2010. Prodekan za znanost Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
2008.-2016. Glavni i odgovorni urednik teološkoga časopisa "Diacovensia".
2009. Glavni i odgovorni urednik međunarodnoga katoličkog časopisa "Communio".
2010.-2012. Voditelj odsjeka sustavne teologije.
2012. Studijski boravak u Parizu: "Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris"
2014.-2018. Dekan katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu
2017.-2018. Član Sektorskoga vijeća za filozofiju i teologiju pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
2017.-2018. Predsjednik Etičkoga povjerenstva Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2018.-2019. Sabbaticum - Lisabon, Milano

Bibliometrija
KNJIGE
1. Credo. Meditacije o apostolskoj ispovijesti vjere, KS, Zagreb 2001.
2. Sinn für das Gott-Menschliche. Transzendental-theologisches Gespräch zwischen den Ästhetiken von Immanuel Kant und Hans Urs von Balthasar, Echter Verlag, Würzburg, 2003.
3. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 1 (prir.), KS, Zagreb, 2003.
4. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 2 (prir.), KS, Zagreb, 2005.
5. Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara (prir.), Biblioteka Diacovensia - Studije 10, Đakovo, 2007.
6. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 3, KS, Zagreb, 2008.
7. Teološka promišljanja o knjizi "Isus iz Nazareta" Josepha Ratzingera/Bendikta XVI. (prir.), KS, Zagreb, 2008.
8. Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega. Zbornik prigodom 65. obljetnice života Pere Aračića (prir. zajedno s Ivom Džinićem), Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2009.
9. Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, (prir.), Služba Božja, Makarska, 2010.
10. Šutnja - dokolica - molitva. Vesperae sapientiae christianae 4, KS, Zagreb, 2011.
11. Sretni u nadi. Teološka razmatranja o sreći, HILP, Zagreb, 2013.
12. Na vršcima prstiju. O molitvi Gospodnjoj, Panni, Đakovo, 2014.
13. O smrti i kršćanskom žalovanju. Sprovodne homilije, Panni, Đakovo, 2015.
14. Anzelmo Canterburyjski, Molitve i razmatranja (prijevod i uvodne bilješke Ivica Raguž), Panni, 2015.
15. Milosrđe, Panni 4, Đakovo, 2016.
16. Razgovori s prijateljima. Montaigne – Nietzsche, Panni, Đakovo, 2016.
17. Epimeteje, Panni 6, Đakovo, 2016.
18. Teološki fragmenti I, Panni 7, Đakovo, 2016.
19. Pastoralije, Panni 8, Đakovo, 2016.
20. O Božjem milosrđu. Zbornik radova (ur. zajedno sa Šimo Šokčevićem), Biblioteka Diacovensia, Studije 28, Đakovo, 2016.
21. Melankolija između kreativnost i depresije - Melancholy Creativity ande Depression (hrv. i eng. izdanje; zajedno sa Š. Šokčevićem), Đakovo, 2017.
22. Gospi Tekijskoj. Zbornik radova (zajedno s D. Damjanović-Barišić - B. Vulić), Đakovo, 2017.
23. Teološki fragmenti II, Panni, Đakovo, 2017.
24. Teološki fragmenti III, Panni, Đakovo, 2017.
25. Katolicizam, Panni 11, Đakovo, 2017.
26. Sermones I, Panni, Đakovo, 2018.
27. Sermone II, Panii, Đakovo, 2018.
28. Stepinac. Razgovori s prijateljem, Panni 12, Đakovo, 2018.
29. Marija Majka Crkve. Kapelica Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu (i engl. tekst: Mary, Mother of the Church. The Chapel of the Catholic Faculty of Theology), Đakovo, 2018.
30. O starosti. Ars senescendi, Panni 15, Đakovo, 2018.
31. Razgovori s prijateljicama: Etty - Rachel - Simone, Panni 15, Đakovo, 2019.
32. Samovanja s prijateljima: Ignacije - Job - Franjo, Panni, Đakovo, 2019.
33. Pismo o teologiji balegara, Panni, Đakovo, 2019.
34. Ambrozije, Đakovo, 2020.
35. Epimeteje II, Panni, Đakovo, 2020.
36. Sermones III, Đakovo, 2020.
37. Constructus - Destructus. Dijalozi s prijateljem: Grgur Veliki, Panni, Đakovo, 2020.
38. Ite ad Joseph. Teološka razmatranja o sv. Josipu, Panni, Đakovo, 2021.
39. Sermones IV, Đakovo, 2021.
40. Vršcima prstiju. O molitvi Gospodnjoj (drugo dopunjeno izdanje), Panni, Đakovo, 2021.
41. Ja služim Bogu. Duhovni život majke M. Amadeje Pavlović, Milosrdne sestre sv. Križa, Đakovo, 2021.
42. De Moyse - O Mojsiju. Ego non sum qui sum. Ego sum qui non sum, Đakovo, 2021.
43. Sermones V, Panni, Đakovo, 2021.
44. O strahu Božjem. Ego timides malo quam doctus, Panni, Đakovo, 2022.
45. De Abraham - O Abrahamu. Qui Unum amat, non movetur, non vagatur, Panni, Đakovo, 2022.
46. De Tobia - O Tobiji. Arcano lumine cordis floridus, Panni, Đakovo, 2022.
47. De David - O Davidu. Saltator bonus - se in divino amore per saltum rotat, Panni, Đakovo, 2022.
48. Teološki fragmenti IV, Đakovo, 2022.
49. Sermons VI. Susurria cum Deo, Panni, Đakovo, 2023.

ČLANCI
1. Utjecaj 'američke civilne religije' u Hrvatskoj, Glas Koncila 17 (2002), str. 7.
2. O muškarcima u feminiziranoj Crkvi, u: Okno 2 (2003), str. 2.
3. Homo - Experimentum Coram Deo. Doprinos teološke antropologije eksperimentu "čovjek" u modernim znanostima, u: Filozofska istraživanja 91 (2003), str. 915.-929.
4. Poslanje Crkve u pluralizmu - "preobražavajuće prihvaćanje", u: Bogoslovska smotra 2-3 (2003), str. 269.-292.
5. Pledoaje za kršćansko mučeništvo danas, u: V. DUGALIĆ (prir.), Spe et labore. Zbornik u čast biskupa Marina Srakića, Đakovo, 2003., str. 147.-160.
6. Patnja: kraj ili početak vjere u Boga?, u: J. ČIKEŠ (prir.), Zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom: Vukovar kao paradigma Muke, Vukovar, 22.-25.4. 2004., Pasionska baština, Zagreb, 2004., str. 320.-340.
7. Kant i Hegel o molitvi i kultu, u: B. VULETA - A. VUČKOVIĆ - I. M. LITRE (prir.), Dijalogom do mira. Zbornik u čast dr. Želju Mardešiću, Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2005., str. 188.-219.
8. Dijecezanski svećenici - pastoralni anahoreti, u: Okno 2 (2005), str. 2-3.
9. Dano je. Uvod u misao francuskoga filozofa Jeana-Luca Mariona, u: Filozofska istraživanja 98 (2005), str. 695.-715.
10. Neka teološka razmišljanja o nasilju, u: Franjevački institut za kulturu mira (prir.), Nasilje nad ženama. Teološko-pastoralni izazov, Franjevački institut za kulturu mira, Split, 2006., str. 191.-209.
11. (Ne)potrebitost kršćanskih misija spram židovstva i islama?, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 2 (2006), str. 129.-132.
12. Teologija i duhovnost svećeništva prema Karlu Rahneru, u: Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja III/2 (2005), str. 329.-346.
13. Kultura alternativnoga kao izazov znanosti i pastoralu, u: Bogoslovska smotra 2 (2006), str. 457.-471.
14. Župnik: "usputnik" ili "suputnik"?, u: Glas Koncila 41 (2006), str. 11.
15. Kako i "religiozno nemuzikalne" osobe mogu učiti od religije. Jürgen Habermas o potrebi "ponizne poniznosti" u postsekularnome društvu, u: Okno 3 (2005), str. 2.-3.
16. Habermas o sekularnom umu, vjeri i Benediktu XVI., u: Glas Koncila 8 (2007), str. 11.
17. 'On nam je donio Boga'. Benedikt XVI. o Isusu iz Nazareta, u: Glas Koncila 17 (2007), str. 11.
18. 'Deus caritas est' i gnoza, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 4 (2007), str. 305.-308.
19. Papa Benedikt XVI. o Crkvi, državi i politici, u: Bogoslovska smotra 77 (2007), br. 2, str. 419-435.
20. Nekoliko misli uz novu encikliku Benedikta XVI. 'Spe salvi'. Suvremeni čovjek i nada, u: Glas Koncila 49 (1746), god. 2007., str. 3.
21. Teologija misija u kontekstu krize misionarskoga poslanja, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 11-12 (2007), str. 867.-870.
22. Vjernik i nevjernik pod "unakrsnim pritiskom": Charles Taylor o sekularnom dobu, u: Diacovensia 20 (2007) 2, str. 57.-70.
23. Sloboda kao rez i milost. Trinitarna teologija slobode Hansa Ursa von Balthasara, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 2 (2008), str. 99.-104.
24. Teologija i filozofija kao sluškinje. Hans Urs von Balthasar o odnosu teologije i filozofije, u: P. ARAČIĆ (prir.), Teologija u dijalogu s drugim znanostima, Diacovensia - Studije 12, Đakovo, 2008., str. 85.-99.
25. Crkveni pokreti kao Crkva u pokretu: promišljanja o ekleziološkom identitetu crkvenih pokreta, u: Bogoslovska smotra 78 (2008) 2, str. 385.-403.
26. Nekoliko misli o 'Direktoriju za pastoral sakramenata u župnoj zajednici'. Sakramenti kao 'sveti simboli' i tri pravila sakramentalne kateheze, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 7-8 (2008), str. 667.-670.
27. Aelred iz Rievaulxa o duhovnom prijateljstvu. 'Ecce ego et tu, et spero quod tertius inter nos Christus sit', u: Služba Božja 3 (2008), str. 261-285.
28. 'Bolna od ljubavi.' (Pj 5, 8). O mističnim pismima Majke Terezije, u: Glas Koncila 48 (2008), str. 12.
29. Susreti sa sv. Pavlom, u: Lađa 4 (2008), str. 11.-19.
30. Što teologija treba čuti, dobiti i preuzeti od Antikrista? Hans Urs von Balthasar o Friedrichu Nietzscheu, u: Obnovljeni život 4 (2008), str. 417.-442.
31. 'Malena vrata' u široka prostranstva Trojedinoga Boga. O privatnim objavama i ukazanjima Blažene Djevice Marije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 11-12 (2008), str. 961.-966.
32. Mistična forma mišljenja suvremene filozofije religije i mistika Ivana od Križa, u: Bogoslovska smotra 4 (2008), str. 789.-806.
33. Biti ljubljen ili ne biti ljubljen - to je pitanje: Jean-Luc Marion o sv. Augustinu, u: Diacovensia 21-22 (2008) 1-2, str. 151.-171.
34. Trinitarno-euharistijsko promišljanje o kršćanskoj inicijaciji, u: Bogoslovska smotra 79 (2009), str. 537.-561.
35. Hans Urs von Balthasar i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji, u: Bogoslovska smotra 4 (2009), str. 813.-845.
36. "Astra inclinant, non necessitant." Kršćanski pogled na astrologiju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1-2 (2010), str. 41.-46.
37. Molitva kao utješenost i neutješenost. Augustinovo pismo Probi, u: "Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus." Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, Služba Božja, Makarska, 2010., str. 79.-89.
38. Filozofija o suicidu, u: Đ. Ljubičić i suradnici, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Rijeka, 2010., str. 107.-115.
39. Filozofsko-teološka promišljanja o "negativnim sigurnostima" Jean-Luca Mariona, u: Bogoslovska smotra 1 (2010), str. 377.-386.
40. Filozofija i teologija u getsemanskoj noći. Lav Šestov o filozofiji Friedricha Nietzschea, u: Diacovensia 1 (2010), str. 111.-128.
41. Uvod u teologiju životnih doba, u: Communio 36 (2010), str. 115.-124.
42. Sakramente als Übergänge. Rituale im Leben des Menschen, u: Pastoraltheologische Hefte 3 (2010), str. 14.-23.
43. O svećeničkom celibatu u krizama današnje Crkve, u: Diacovensia 2 (2010), str. 313.-328.
44. Na razmeđu ateizma i kršćanske vjere. Teološki pogled na Alberta Camusa, u: Obnovljeni život 3 (2010), str. 341.-353.
45. Sustavno-teološko promišljanje o propovijedi, u: Diacovensia 3 (2010), str. 501.-516.
46. Arijanska soteriologija patničkoga Boga kao jedan od osnovnih razloga privlačnosti arijanizma u Crkvi 4. stoljeća i odgovor Crkve na saboru u Niceji 325. godine, u: D. Damjanović (prir.), 1700 godina svetih srijemskih mučenika. Zbornik radova s međunarodnog simpozija o 1700. obljetnici Sirmijsko-panonskih mučenika (304.-2004.), Đakovo, 2011., str. 279.-288.
47. L'amour où reposent les âmes. L'Ascension et la Pentecôte dans l’iconographie orthodoxe, u: Revue Catholique Internationale Communio 1-2 (2011), str. 105.-111. (članak objavljen također na nizozemskom, mađarskom i poljskom) [poljski prijevod: Milošć, w ktorej odpoczywaja dusze, Communio 1 (2012), str. 128.-137.]
48. Dogmatsko-teološki pogled na nauk o istočnom grijehu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 3 (2011), str. 187.-192.
49. Nekoliko crtica o sveučilišnoj teologiji i teološkim časopisima, u: Bogoslovska smotra, 1 (2011.), str. 147.-153.
50. Markel iz Ankire, 'Datirani sabor' i neki vidovi donašnje trinitarne teologije, u: Diacovensia 1 (2011), str. 93.-113.
51. Papa Benedikt XVI. O Crkvi, državi i politici, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 5 (2011), str. 437.-442.
52. Ozio cristiano, u: Communio. Rivista internazionale di Teologia e Cultura 3 (2011), 228, str. 41.-49. [portugalski prijevod: Acerca de ocio cristiano, Communio 3 (2011), str. 287.-296.]
53. Crkva kao mjesto "proširene savjesti". Dogmatsko-teološko promišljanje o odnosu Crkve i savjesti, u: N. Bižaca - J. Dukić - J. Garmaz (prir.), Fenomen savjesti, CUS, Split, 2011., str. 75.-89.
54. Uvod u teologiju mučeništva, u: N. Nekić (prir.), Znanstveno-stručni skup: vlč. Ivan Burik - svjedok vjere, mučenik Crkve, Tovarnik, 2011., str. 145.-147.
55. Kraj svijeta - Antikrist - milenarizam, u: Međunarodni katolički časopis Communio 37 (2011), str. 19.-28.
56. O "teoriji" i sveučilištu nekoć i danas, u: Diacovensia 3 (2011), str. 383.-391.
57. Pravoslavlje, katolicizam i protestantizam. Osvrt na "Bit kršćanstva" Adolfa von Harnacka, u: Diacovensia 1 (2012), str. 133.-147.
58. Molitve Anzelma Canterburyjskoga Blaženoj Djevici Mariji i marijanska pobožnost danas, u: Hercegovina franciscana, god. VII (2011), br. 7, str. 289.-301.
59. O kontemplativnoj dokolici, u: Lađa, 7 (2012.), 3, str. 2-12.
60. Dvanaestogodišnjak Krist u hramu i teologija zadivljenosti, u: Katehetski glasnik 2 (2012), str. 13.-23.
61. O teologiji smrti, u: Međunarodni katolički časopis Communio (2012), br. 114., str. 61.-69. Francuski prijevod: Vivre la mort comme un don, u: Revue catholique internationale Communio 5 (2012), str. 46.-56. Talijanski prijevod: "Vivere la morte come un dono. La fede cristiana e la morte", u: Communio. Rivista internazionale di Teologia e Cultura 233 (2012), str. 34.-42.; Slovenski prijevod: O teologiji smrti, u: Mednarodna katoliška revija Communio 1 (2013), str. 36.-47.; poljski prijevod: Przeżyć śmierć jako dar. Wiara chrześcijanska i śmierć, u: Communio 3 (2012) str. 75.-87.
62. "Teološko razmatranje o Mariji Magdaleni", u: A. Košćak (prir.), Kneginec - Khene pod okriljem sv. Marije Magdalene, Zagreb - Kneginec, 2012., str 9.-16.
63. Vukovarske žrtve u svjetlu žrtve Isusa Krista: obrisi teologije žrtve, u: D. Živić (ur.), Victor quia victima. Nada za Hrvatsku, Zagreb - Vukovar, 2012., str. 13.-19.
64. O nekim vidovima teorije sreće Toma Akvinskog, u: str. A. Gavrić – I. Šestak (prir.), Veritas vitae et doctrinae. U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu. Zbornik u čast Hrvoja Lasića, OP, FTI, Zagreb, 2012., 81.-95.
65. "O anđelima, Bogu i ljudima. Jedna angelološka skica", u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1-2 (2013), str. 29.-33.
66. "O kršćanskoj nadi protiv beznađa i umišljenosti", u: Katehetski glasnik 1 (2013), str. 11.-24.
67. "Neki vidovi teologije vjere Tome Akvinskoga", u: Diacovensia 2 (2013), str. 285.-307.
68. Parezija: Michel Foucault i teologija u dijalogu, u: Nova prisutnost 2 (2013), str. 237.-264.
69. Aelred de Rievaulx - De l’amitié, u: Revue catholique internationale Communio 5 (2013), str. 65.-75.
70. O solidarnosti kao bratstvu i ljubavi, u: V. B. Mandarić - R. Razum (prir.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote, GK, 2013., str. 105.-115.
71. O daru mudrosti, u: str. V. B. Mandarić - R. Razum (prir.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote, GK, 2013., 173.-187.
72. slovenski prijevod: Aelred iz Rievaulxa o duhovnom prijateljstvu, u: Međnarodna katoliška revija Communio 4 (2013), str. 356.-365.; talijanski prijevod: Ecce ego et tu, et spero quod tertius inter nos Christus sit.” Aelredo di Rievaulx sull’amiciza, u: Rivista internazionale di Teologia e Cultura Communio 237 (2013), str. 32.-41.
73. Ogled o daru. Struktura i estetika darivanja, u: Živo vrelo 13 (2013), str. 2.-9.
74. Vita non tollitur, sed mutatur. Nekoliko crtica o sprovodnom dušobrižništvu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1 (2014), str. 45.-52.
75. Laička država i sloboda vjerovanja danas. Teološki osvrt na doprinos Charlesa Taylora, u: Diacovensia 4 (2013), str. 691.-704.
76. Teološko razmatranje o glazbi, u: M. Cifrak - D. Tokić (prir.), Da istina evanđelja ostane kod vas. (Gal 2, 5) Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića povodom 70. godine života, KS, Zagreb, 2014., str. 509.-520.
77. Dekalog kao briga za Boga i čovjeka, u: Kalendar svetog Ante 2014, Svjetlo riječi, str. 41.-46.
78. Crkva - imperij, nacionalna država i pluralističko društvo. Aktualnost Erika Petersona, u: Vrhbosnensia 2 (2014), str. 321.-332.
79. Protiv virtualnosti, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1 (2015), str. 37.-40.
80. O siromasima - teološka promišljanja, u: Diacovensia 4 (2014), str. 427.-445.
81. Anzelmov "intellectus fidei", u: Obnovljeni život 4 (2014), str. 435.-446.
82. Bilješke o kršćanstvu u Dnevnicima Sorena Kierkegaarda, u: Diacovensia 2 (2015), str. 185.-212.
83. Iz teološkog kuta: Pet osvrta na pet ljudskih trenutaka - Jedinstveni u svetoj samoći, u: www.glas-slavonije.hr,
poveznica: http://www.glas-slavonije.hr/254822/11/Iz-teoloskog-kuta-Pet-osvrta-na-pet-ljudskih-trenutaka---Jedinstveni-u-svetoj-samoci
84. Blještavilo je lažno i bez čovjekoljublja!, u: www.glas-slavonije.hr, poveznica: http://www.glas-slavonije.hr/256127/11/Bljestavilo-je-lazno-i-bez-covjekoljublja
85. Nesuvremena božićna razmatranja, u: www.zg-magazin.com.hr, poveznica: http://zg-magazin.com.hr/nesuvremena-bozicna-razmatranja/#more-21667
86. Papin vapaj za Zemlju: Na očuvanje prirode pozvani i nekršćani, u: www.glas-slavonije.hr,
poveznica: http://www.glas-slavonije.hr/273232/11/Papin-vapaj-za-Zemlju-Na-ocuvanje-prirode-pozvani-i-nekrscani
87. O malenosti i jednostavnosti čiste ljubavi. Nekoliko misli uz 300. obljetnicu smrti Francoisa Fénelona, u: Communio 41 (2015), str. 59.-69.
88. Kršćanski - katolički svjetonazor prema Romanu Guardiniju, u: Diacovensia 3 (2015), str. 277.-289.
89. O teologiji nekoć i danas, u: Teološki simpozij. 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-2012.). Zbornik radova, Zagreb, 2015., str. 399.-412.
90. “Iskupljivati vrijeme - Skica kršćanskoga poimanja vremena, u: F: Piplović (ur.), U službi dijaloga i mira. Svezak II., Banja Luka, 2015., str. 137.-144.
91. Što je bolje milosrđe ili ljubav?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 1 (2016), str. 5.-6.
92. O teologiji vrata, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 2 (2016) str. 63.-66.
93. Crkva kao “pas tragač” - Traga da nas spasi, a ne da nas ubije!, u: www.glas-slavonije.hr, poveznica: http://www.glas-slavonije.hr/293274/11/Crkva-kao-pas-tragac---Traga-da-nas-spasi-a-ne-da-nas-ubije
94. O svećeničkoj poslušnosti, u: Diacovensia 4 (2015), str. 499.-509.
95. Kaj je boljše: usmiljenje ali ljubezen?, u: Mednarodna katoliška revija Communio 1 (2016), str. 87.-91.
96. Nekoliko crtica o mučeništvu, u: Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014., Zagreb, 2015., str. 37.-42.
97. Teološko razmatranje o gradu, u: Međunarodni katolički časopis Communio 1 (2016), str. 38.-42. Slovenski prijevod: Teološko razmišljanje o mestu, u: Mednarodna katolška revija Communio 4 (2016), str. 357.-363.
98. Kako razdvojiti religiju i politiku. O knjizi Ahmeta Cavuldaka, u: Svjetlo riječi 7-8 (2016), str. 50.-53.
99. Kršćanska vjera i djetinji duh, u: Crkva u svijetu 2 (2016), str. 287.-301.
100. “Jednakost duša”. O kršćanskoj revoluciji i europskoj povijesti, u: Diacovensia 2 (2016), str. 221.-225.
101. O teologiji štovanja relikvije Predragocjene Krvi Kristove, u: Obnovljeni život 2 (2016) str. 207.-216.
102. Karl Barth o Friedrich Nietzscheu, u: Diacovensia 3 (2016), str. 441..-449.
103. Gilbert Keith Chesterton o ženi, u: Međunarodni katolički časopis Communio 126 (2016), str. 111.-122.
104. Frivolno redovništvo?, u: U znaku križa. List milosrdnih sestara sv. Križa 142 (2016),3, str. 28.
105. „Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.“ (1 Iv 1,10). O dostojanstvu čovjeka grješnika, u: Diacovensia 4 (2016), str. 539.-554.
106. Šutnja o Blaženoj Djevici Mariji u Novom zavjetu, u: U znaku križa 1 (2017) str. 7.-8.
107. O patnji, u: U znaku križa 144 (2017),2, str. 8.-11.
108. Acedija i melankolija, u: I. Raguž - Š. Šokčević, Melankolija između kreativnosti i depresije, Đakovo, 2017., str. 63.-77.
109. O Mariji Bogorodici, u: D. Damjanović-Barišić - I. Raguž - B. Vulić, Gospi Tekijskoj, Đakovo, 2017., str. 83.-92.
110. O misaonoj formi filozofije Josefa Piepera, u: Diacovensia 3 (2017), str. 355.-371.
111. O Crkvi danas. Susreti pape Franje s Dominiqueom Woltonom, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 10 (2017), str. 40.-42.
112. O pozornosti i studiranju, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 12 (2017), str. 64.-66.
113. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i vodi, u: Kalendar sv. Ante 2018, Sarajevo, 45.-48.
114. Ecclesiologia dei popoli di Josip Juraj Strossmayer, u: D. DAMJANOVIĆ BARIŠIĆ - G. GRBEŠIĆ - T. MRKONJIĆ (ur.), Josip Juraj Strossmayer 1815 - 2015, Wien, 21. Mai 2015. ; Roma, 9 dicembre 2015, Đakovo, Katolički bogoslovni fakultet, 2017., str. 221-234.
115. O kršćanskoj retorici ili o raspetom Retoru, u: Međunarodni katolički časopis Communio 43 (2017), br. 130., str. 100.-111.
116. O skrivenom Božiću, u: Svjetlo riječi br. 417 - prosinac (2017) str. 6.-9.
117. Teodozije Florentini - „mistik“ u cipelama: s. Finka Tomas (ur.), Sestre Teodozija Florentinija u Hrvatskoj. Zbornik prigodom 150. obljetnice smrti Teodozija Florentinija (1808.-1865.), Đakovo, 2017., str. 115.-123. (njem. „Theodosius Florentini: „Mystiker in Schuhen“, str. 125.-139.)
118. O teologiji na sveučilištu: Diacovensia 4 (2017), str. 515.-529.
119. Michel Foucault: kršćanska spolnost - “pastoralna moć”, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 2 (2018), str. 49.-55.
120. Protiv dijaloga, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 2 (2018), 56.-57.
121. Etty Hillesum. Razgovori s prijateljicom, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 4 (2018), str. 49.-56.
122. O glazbenim lutanjima Crkve danas, u: Međunarodni katolički časopis Communio 131 (2018), str. 113.-123.
123. Evharistija, u: Mednarodna katoliška revija Communio 28 (2018)2, str. 179.-190.
124. "Adam in stercore cautior.“ Mala teologija neuspjeha i poraza, u: Služba Božja 58 (2018), 3, str. 352.-364.
125. Bezbožnost kao sumrak Crkve. Relektura Solovjevljeva Antikrista, u: Svjetlo riječi listopad (2018), br. 427, 18.-21.
126. Über den aphoristischen Stil der Theologie. Relektüre von „Gottesfrage des heutigen Menschen“ Hans Urs von Balthasars, u: G. De Candia - Ph. Nouzille (a cura di), Sancta morum elegantia. Stile e motivi di un pensare teologico. Miscellanea offerta a Elmar Salmann, Roma, 2018., 197.-212.
127. Seksi čovjek i kralj ljubavi u kapitalizmu danas. Eva Illouz o „negativnim odnosima“, u: Međunarodni katolički časopis Communio 3 (2018), str. 137.-150.
128. O svećenicima, biskupima homoseksualcima u Crkvi: https://www.bitno.net/vijesti/ivica-raguz-za-bitno-net-o-homoseksualnim-svecenicima-i-biskupima-u-crkvi/
129. Božić i konzumerizam danas, u: http://www.glas-slavonije.hr/384821/11/U-prosincu-trosimo-u-sijecnju-se-kajemo
130. O laikalizmu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147 (2019.)1, str. 34.-39.
131. „Serotonin“. Razgovor s Michelom Houellebecqom, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147 (2019)2, str. 33.-39.
132. O riječima i komunikaciji danas, u: Glas Slavonije 26.-27. 1. (2019), str. 7. http://www.glas-slavonije.hr/388598/11/Amateri-su-nesposobni-primitivci-su-opasni
133. Ordesa ili o ocu, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147 (2019)3, str. 38.-44.
134. Zemlja protiv zraka. O današnoj politici, u: Glas Slavonije 23.-24. 2. (2019), str. 8. http://www.glas-slavonije.hr/391330/11/Marijana-Bijelic-Financijska-potrazivanja-crkve-ne-moraju-se-financirati-novcem-svih-gradjana
135. Fra Luciano, u: Svjetlo riječi 3 (2019), str. 32.-35. (tal. prijevod, u: Il Carmelo oggi XXXIV (2019)4, str. 34.-41.)
136. Kršćanski pogled na političku korektnost, u: Glas Slavonije 23.-24.3. 2019. http://www.glas-slavonije.hr/394160/11/Nekorektni-prema-politickim-suparnicima-i-prema-javnosti
137. Žalac biskupima, u: Međunarodni katolički časopis Communio 45 (2019)134, str. 2.-25.
138. O Bogu koji uvodi u napast. Protiv banalizacije govora o Bogu, u: Međunarodni katolički časopis Communio 45 (2019)134, str. 57.-63.
139. O istini, Bleiburgu i Jasenovcu: Glas Slavonije 13.-14.4. 2019.; http://www.glas-slavonije.hr/396240/11/Ante-Nazor-Nepotrebna-politizacija-i-ignoriranje-cinjenica
140. Kleine Theologie des Alters, u: Internazionale katholische Zeitschrift Communio 48 (2019), Mai-Juni, 278.-289.
141. O depresiji, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147 (2019)6, str. 35.-43.
142. Petite théologie du grand âge, u: Revue catholique internationale Communio XLIV (2019)4, str. 65.-79.
143. Poimanje teologije u Erika Petersona, u: Crkva u svijetu 54 (2019)2, str. 201.-225. (suautorstvo: D. Klem)
144. Traganje za beskonačnošću među običnim notama. Razgovor s Riccardom Mutijem, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 147 (2019), 7-8, str. 2.-9.
145. Erich Przywara o reformaciji, u: Diacovensia 27 (2019)2, str. 239.-259.
146. Protiv ideologije dugog života. Nekoliko natuknica o starosti kod sv. Jeronima, u: Međunarodni katolički časopis Communio 45 (2019)135, 24.-29.
147. O Svetome pismu u Origenovoj misli, u: Diacovensia 27 (2019)3, str. 389.-416.
148. Grandiozan promašaj u čežnji za Bogom. Također jedna povijest filozofije Jürgena Habermasa, u: Međunarodni katolički časopis Communio 45 (2019),136, str. 2.-12.
149. Paralipomena o starosti,u: Međunarodni katolički časopis Communio 45 (2019),136, str. 137.-148.
150. On the Sacrament of Confession: Michel Foucault and the  Fourth Lateran Council, in: I. Majnarić, D. Patafta, M. Jerković, The Fourth Lateran Council: an event that transformed Europe, Zagreb, 2019., 317.-335.
151. Koliko ropstva, toliko slobode. Pismo o teologiji slobode, u: Svjetlo riječi 444 (2020), ožujak, str. 7.-10.
152. Koronavirus i Crkva (intervju): https://www.svjetlorijeci.ba/novosti/vlč-ivica-raguž-koronavirus-ili-korizma
153. Katolici u politici. Contra „christianos“. Onkraj katoličkoga paternalizma-antikomunizma i katoličkoga fraternalizma-antifašizma, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148 (2020),6, str. 56.-65.
154. Cave minantem. Meditacija o Bogu osvetniku koji kažnjava i druge meditacije, u: Međunarodni katolički časopis Communio 46 (2020),138, str. 104.-135.
155. Aja Sofija - „mala crkva“:  o katolicima i muslimanima, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148 (2020) 9, str. 27.-30.
156. O Maradoni, nogometu, Graciji, u: https://www.svjetlorijeci.ba/kolumne/o-maradoni-nogometu-graciji
157. "O ljubaznosti. Uz encikliku Fratelli tutti pape Franje", u: Đakovačko-osječka nadbiskupija 148 (2020), 39.-47.
158. Stepinac je virtuoz kršćanske vjere. Intervju o bl. Alojziju Stepincu, u: Svjetlo riječi XXXIX (2021), br. 455, str. 23.-27.
159. Intervju o blaženom Alojziju Stepincu u radioemisiji Bosna Srebrena, 15. 2. 2021 - https://www.svjetlorijeci.ba/novosti/blaženi-alojzije-stepinac-–-hrvatski-makabejac
160. Kolokvijalna razmatranja o sv. Josipu, u: Svjetlo riječi XXIX (2021), br. 456, str. 7.-11.
161. De riso cordis. Vazmeno trodnevlje kao trodnevni posjet Slici, u: Živo vrelo 3 (2021), str. 2.-8.
162. Euharistija je najbolja kemoterapija protiv tumora duha, u: Katolički tjednik XX (2021)22, str. 6.-7., 35 (https://www.nedjelja.ba/hr/komentari/intervju/euharistija-je-najbolja-kemoterapija-protiv-tumora-duha/20950)
163. O duhovnom životu majke M. Amadeje Pavlović i osam poljubaca, u: U znaku Križa XLIII (2021)157/2, str. 77.-82.
164. Iznad tijela u tijelu. O bolesti i zdravlju, u: Živo vrelo XXXVIII (2021)10, str. 2.-8.
165. "'Žalost po Božju'. Razmatranje o plaču", u: Međunarodni katolički časopis Communio 47 (2021)141, str. 73.-78. Slovenski prijevod: "Žalost v skladu z Bogom. Misli o joku", u: Mednarodna katoliška revija Communio 31 (2021)3, str. 275.-283.
166. "Adventska svijetla tama: silovitost žudnje i nestrpljivost ljubavi", u: Živo vrelo XXXVIII (2021)12, str. 2.-7.
167. M. Houellebecq, Anéantir i mačji kašalj, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150 (2022), br. 2., 35.-40.
168. O krizi duhovnih zvanja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150 (2022), br. 3., 5.-15.
169. O smrti muškarca, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150 (2022), br. 4., 25.-29.
170. Apologija osamljenosti ili o istinskoj komunikaciji, u: Živo vrelo 4 (2022.), str. 11.-19.
171. Amor tartareus i kršćanski brak, u: Živo vrelo 6 (2022), 8.-12.
172. "Križ kao postelja - nekoliko misli o bl. Ulriki Nisch", u: U znaku Križa 159 (2022)1, 75.-81.
173. Teologija odjeće, u: Živo vrelo 39 (2022)7, 8.-13.
174. „O komarcu ili o materiji. Teološki pogled“, u: Živo vrelo 39 (2022)9, str. 2.-7.
175. When I say I, whose is it I? About Christian Self, u: R. Pentovšek - B. Žalec (ur.), Ethics of Resilience. Vulnerability and Survival in Times of Pandemics and Global Uncertainty, Münster, 2022., 205.-223.
176. O kršćanskom slavlju kao milom veselju, u: Živo vrelo 39 (2022)11, str. 13.-19.
177. Néhany gondolat a horvát egyház teológiájáról és leikipásztorkodásaról, egykor és ma, u: Teológia LVI (2022)2-3, 24.-32. (Nekoliko misli o teologiji i pastoralu u Crkvi u Hrvatskoj, nekoći i danas)
178. O rođenju Gospodnjem, u: Živo vrelo 39 (2022)13, str. 14.-19.


SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima

1. Crkva i država u misli Erika Petersona, na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Odnos Crkve i države u povijesno egzistencijalnoj perspektivi“, Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH, 22. studenoga 2013.
2. Uvodno predavanje na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Istraživanja govora“, Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkoga društva, Zagreb, 5.-7. prosinca 2013. (pozvano uvodno predavanje)
3. Ecclesiologia di J. J. Strossmayer, na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Strossmayer, Roma e il Vaticano I. Sinodalità nella Chiesa Cattolica e Unità delle Chiese cristiane“, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa – Pontificia Università Chiesa, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Nadbiskupija đakovačko-osječka, Rim, 9. prosinca 2015.
4. Milosrđe i milostinja, na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Međunarodni znanstveni simpozij o milosrđu“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 22. travnja 2016.
5. Blažena Djevica Marija Bogorodica – teološki pogled, na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Međunarodni znanstveni simpozij prigodom 300. obljetnice svetišta Gospe Tekijske“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Srijemska biskupija – Biskupijsko svetište Gospe Tekijske, Petrovaradin, Srbija, 20.-21. svibnja 2016.
6. Acedia - sedmi smrtni grijeh i melankolija, na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Melankolija između kreativnosti i depresije“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 14. listopada 2016.
7. Izlaganje na međunarodnom znanstvenom simpoziju „Exploring the Religious-Policy/Security Nexus in Responding to Critical Contemporary Regional/Global Security Challenges“, Kozmetsky Center of Excellence and NATO at St. Edward’s Universitylomacy Division, Auditorium on the St. Edvard's University Campus, Austin, USA, 1.-2. studenoga 2016.
8. „Vulnerable and Resilient Self in the Christian ratio“. Ethics of Resilience: Vulnerability and Survival in Times of Pandemics and Global UncertaintyCelje, Slovenija 5.-7.11. 2020.
9. „Kršćanski govor o Božjoj milosti i (ne)iskustvo milosti u današnjega čovjeka“, V kakšnega Boga ljudje danes verujejo oz. ne verujejo?/U kakvoga Boga ljudi danas vjeruju odnosno ne vjeruju? Teološka fakulteta univerziteta u Ljubljani/Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 15.10. 2021.
10. „Theology of Fear in Thought of Hans Urs von Balthasar“, Hope and Trust in Times of Global Despair and Mistrust. Celje, Slovenija, 4.-6.11.2021.

Sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima

1. «Poslanje Crkve u pluralizmu – 'preobražavajuće prihvaćanje'»: Teološko-pastoralni tjedan, Zagreb, 21.-23. 1. 2003.
2. „Kant o kultu i molitvi“: Međunarodni simpozij „Kant – 200 poslije“, Zagreb, 5.-6.11. 2004. (Institut za filozofiju – Zagreb);
3. „Kant u hrvatskoj apologetici i dogmatici“: Međunarodni simpozij „Recepcija filozofije I. Kanta u hrvatskoj kršćanskoj filozofiji“ – prigodom 200. obljetnica Kantove smrti, Zagreb, 27. 4. 2004. (Filozofski fakultet družbe Isusove u Zagrebu);
4. „Arijanizam i teologija patničkoga Boga“: Međunarodni simpozij o 1700. obljetnici sirmijsko-panonskih mučenika, Đakovo, 22. i 23. 10. 2004. (Katolički bogoslovni fakultet Đakovo)
5. „Slušatelji Riječi“ – o filozofskom aspektu fundamentalne teologije Karla Rahnera: Simpozij prigodom 100. obljetnice rođenja Karla Rahnera, Đakovo, 27. 11. 2004. (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu);
6. „Meta-metafizika“ Hansa Ursa von Balthasara i Jeana-Luca Mariona“: Međunarodni simpozij prigodom 100. obljetnice rođenja Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo, 28. 5. 2005. (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu).
7. „Zašto filozofirati u teologiji?“: Međunarodni simpozij „Teologija u dijalogu s drugim znanostima“, Đakovo, 20. 10. 2006. (Katolički bogoslvni fakultet u Đakovu)
8. «Kultura alternativnoga kao izazov znanosti i pastoralu»: Teološko-pastoralni tjedan, Zagreb, 24.-26. 1. 2006.
9. «Neka dogmatsko-teološka promišljanja o Programu nastave katoličkog vjeronauka za srednje škole», Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje srednjih škola, Split, 27.-29. 8. 2007.
10. «Ljepota i istina u sukobu. Umjetnost i estetika danas», Katehetska proljetna škola, Zagreb, 4. - 5. 2008.
11. „Trinitarno-teološko promišljanje sakramenata kršćanske inicijacije“: Teološko-pastoralni tjedan, KBF - Zagreb, 27.-29. 1. 2009.
12. Markel iz Ankire, „Datirani sabor“ i neki vidovi današnje trinitarne teologije: Međunarodni simpozij «Datirani sabor», KBF - Đakovo, 21.-22. 5. 2009.
13. „Lav Šestov i Nietzsche“: Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Izabrane teme ruske religiozne filozofije“, KBF- Đakovo, 29.-29. 9. 2009.
14. „Sakramente – Rites de passage – im Leben des Menschen»: Skup pastoralista Srednje Europe u Poljskoj (Opole), 17. - 20. 9. 2009.
15. «Duhovni položaj osoba s teškoćama u razvoju”, Katehetska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju, Zagreb, 23. - 24. 10. 2009.
16. «O svećeničkom celibatu u krizama današnje Crkve»: Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem «Svećeništvo danas: poteškoće i nadanja», KBF – Đakovo, 29. 4. 2010.
17. «Uloga teoloških časopisa u hrvatskoj teologiji: «Dies Theologicus prigodom 100. obljetnice Bogoslovske smotre, KBF – Zagreb, 12. 5. 2010.
18. «Sustavno-teološko promišljanje o propovijedi», Teološko-pastoralni seminar, KBF-Đakovo, 15. - 17. 9. 2010.
19. “Biblijsko kršćanska pouka o roditeljstvu”, Katehetska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju, Zagreb, 15. - 16. 10. 2010.
20. «Crkva kao mjesto 'proširene savjesti'. Dogmatsko-teološko promišljanje o odnosu Crkve i savjesti»: Međunarodni simpozij «Fenomen savjesti», KBF-Split, 21.-22. 10. 2010.
21. «Vukovarske žrtve u svjetlu žrtve Isusa Krista. Obrisi teologije žrtve»: Znanstveno-stručni skup (Centar za religijske studije Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda i KBF – Đakovo), Vukovar, 15. 11. 2010.
22. Neki vidovi vjere u misli sv. Tome, na znanstvenom skupu „Vjera pred izazovima današnjeg agnosticizma i vjerskog indiferentizma“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 25.-26. listopada 2012.
23. Aktualnost sakramentalne teologije Huga od sv. Viktora na znanstvenom simpoziju „Aktualnost srednjovjekovne filozofije – Tomo Vereš kao inspiracija“, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb, 24. svibnja 2013.
24. Kirkegaardove bilješke o kršćanstvu u Dnevnicima, na znanstvenom skupu „Znanstveni kolokvij prigodom 160. obljetnice smrti Sørena Kirkegaarda“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku , Đakovo, 12. ožujka 2015.
25. Katolički svjetonazor prema Romanu Guardiniju, na znanstvenom skupu „Znanstveni kolokvij prigodom obilježavanja 130. obljetnice rođenja Romana Guardinija“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku , Đakovo, 16. travnja 2015.
26. O trima evanđeoskim savjetima, na „Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije Aktualnost Bogu posvećenoga života za kršćansku duhovnost i pastoral“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo, 15.-17. rujna 2015. (znanstveno-stručni skup)
27. Analogija i ispovijed – aktualnost IV. lateranskog koncila, na znanstvenom skupu „IV. lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu“, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 20. studenoga 20. studenoga 2015.
28. O Sv. Tereziji Avilskoj u njezinim pismima, na znanstvenom skupu „Znanstveni kolokvij prigodom 500. obljetnice rođenja Sv. Terezije Avilske“ Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 16. prosinca 2015.
29. Barth o Nietzscheu, na znanstvenom skupu „Znanstveni kolokvij prigodom 130. obljetnice rođenja Karla Bartha“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Đakovo, 6. travnja 2016.
30. Aktualnost istočnoga grijeha i društvene anomalije, na „Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije „Sakrament pomirenja – Misera et misericordia'“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo, 13.-15. rujna 2016.
31. Nekoliko crtica o teologiji vina, na „Misna vina. Znanstveni simpozij prigodom 300 godina vinogradarstva i vinarstva u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Nadbiskupija đakovačko-osječka, Đakovo, 19. listopada 2016.
32. „Uloga teologije na sveučilištu danas“. Kolokvij o ideji sveučilišta prigodom 250. obljetnice rođenja Wilhelma von Humboldta. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, RH, 8. 03. 2017.
33. „O misaonoj formi kršćanske filozofije Josefa Piepera“ Kolokvij prigodom 20 godina od smrti njemačkoga filozofa Josefa Piepera“ Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, RH, 5. 04. 2017.
34. „Erich Przywara o reformaciji“ Kolokvij prigodom 500. godišnjice reformacije. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, RH, 27. 04. 2017.
35. „Teološki pogled na starost“ O starosti i starenju. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, RH, 12. 10.2017.     
36. „Židovstvo i  vjera u Trojstvo: proturječje ili bliskost?“, Kolokvij o Trojstvu“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, RH, 15. 11. 2017.
37. O svetoj dokolici spram turističkoga duha današnjega čovjeka, Mostir svete Marije na Glavi Otoka“. Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti (druga pol. XV. stoljeća ‒ 2018.). Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša (Samostan svete Marije na Glavotoku), Staroslavenski institut u Zagrebu (Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo), Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (Katedra crkvene povijesti) i Povijesno društvo otoka Krka, Hrvatska, 31.7.-1.8. 2018.
38. Sveto pismo kao „duša teologije“, Teološko-pastoralni seminar: Sveto pismo u životu Crkve, KBF-Đakovo, Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2018., 11.-13. rujna, 2018.
39. „Biti za drugoga“, Katehetska škola za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama; NKU HBK i Agencija za odgoj i obrazovanje. 8.-9. studenoga 2019.


RECENZIJE - INTERVJUI

1. Angelologija bez kristologije. Osvrt na knjigu Thomasa Rustera 'O čovjeku, moćima i vlastima. Nauk o nebu', u: Služba Božja 1 (2006), str. 93.-101.
2. Ruster Thomas, Von Menschen, Mächten und Gewalten. Eine Himmelslehre. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag 2005. 336 S., ISBN 3-7867-2570-5, u: ThPh 81 (2006), str. 157.-160.
3. O enciklici Benedikta XVI. 'Deus Caritas est', u: Okno 1 (2006), str. 2.-3.
4. Walter Kasper, Wege der Einheit. Perspektiven für die Ökumene, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2005., 256. str., u: Služba Božja 2 (2006), str. 221.-223.
5. Hans Urs von Balthasar, Eschatologie in unserer Zeit. Die letzten Dinge des Menschen und das Christentum, Johannes, Einsiedeln, 2005., 156. u: Služba Božja 2 (2006), str. 225.-230.
6. Johann Baptist Metz, Memoria Passions. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2006., 274 str., u: Bogoslovska smotra 1 (2006), str. 229.-231.
7. Hansjürgen Verweyen, Philosophie und Theologie. Vom Mythos zum Logos zum Mythos, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2005., 400 str., u: Crkva u svijetu (2006).
8. Dominique Lambert, Znanosti i teologija. Oblici dijaloga, KS, Zagreb, 2003, 214 str. (orig. Sciences et théologie. Les figures d’un dialogue, Éditions Lessius, Namur, 1999.), u: Diacovensia (2004).
8. Mario Perniola, Del Sentire cattolico. La forma culturale di una religione universale, il Mulino, Bologna, 2001, str. 157, u: Diacovensia (2001)
9. Alex Stock, Poetische Dogmatik. Christologie. 1. Namen (1995); 2. Schrift und Gesicht (1996); 3. Leib und Leben (1998); 4. Figuren (2001), Ferdinard Schöningh, Paderborn - München - Wien - Zürich; str. 1437, u: Diacovensia (2001), u: Diacovensia (2001)
10. Perry Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2005., str. 536, u: Služba Božja 3 (2006) str. 339.-340.
11. Medard Kehl, Und Gott sah dass es gut sah. Eine Theologie der Schöpfung, u: Služba Božja 2 (2007) str. 237.-239.
12. Donath Hercsik, Der Glaube. Eine katholische Theologie des Glaubensaktes, u: Služba Božja 2 (2007) str. 240.-241.
13. Eberhard Jüngel, Essere sacramentale in prospettiva evangelica, Cittadella Editrice - Assis, Pontificio Ateneo Sant'Anselmo - Roma, 2006., 221 stranica, u: Služba Božja 3 (2007) str. 346.-348.
14. Robert Spaemann, Der letzte Gottesbeweis. Mit einer Einführung in die grossen Gottesbeweis und einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, Pattloch, München, 2007.; Volker Gerhardt, Die Vernunft des Glaubens. Zur Atheismusdebatte, u: Magnus Streit (ur.), Wiederkehr des Atheismus. Fluch oder Segen für die Theologie?, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2008., u: Bogoslovska smotra 1 (2008), str. 212.-215.
15. Gerhard Lohfink - Ludwig Weimer, Maria - nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der Unbefleckten Empfängnis, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2008., u: Bogoslovska smotra 1 (2008), str. 215.-217.
16. Željko Tanjić, Teologija pred izazovima sadašnjeg trenutka, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., u: Bogoslovska smotra 4 (2009), str. 915.-920.
17. Tonči Matulić, Metamorfoze kulture. Teološko prepoznavanje znakova vremena u ozračju znanstveno-tehničke civilizacije. Let iznad oblaka dekristijanizacije, u: Diacovensia 1-2 (2008), str 177.-180.
18. Martin Hengel, Die vier Evangelien und das eine Evangelium von Jesus Christus. Studien zu ihrer Sammlung und Entstehung, u: Diacovensia 1-2 (2008), str .180.-182.
19. Anđelko Domazet, Život u dijalogu s Bogom. Teologija i praksa u spisima Romana Guardinija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009., 165 str., u: Diacovensia 1 (2009), str. 205.-207.
20. Luc Ferry - Lucien Jerphagnon, La tentation du christianisme, Grasset, Paris, 2009., 129 str., u: Diacovensia 2(2009), str. 341.-343.
21. Christoph Markschies, Gnosis und Christentum, Berlin University Press, Berlin, 2009., 186 str., u: Diacovensia 2 (2009), str. 346.-348.
22. Rémi Brague, Il Dio dei cristiani. L’unico Dio? (orig. Du Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres), Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009., str. 168., u: Diacovensia 2 (2009), str. 352.-356.
23. Eva Illouz, Die Errettung der modernen Seele. Therapien, Gefühle und die Kultur der Selbsthilfe (orig. Saving the Modern Soul. Therapy, Emotions and the Culture of Self-Help), Suhrkamp, Frankfurt, 2009., 412 str., u: Diacovensia 2 (2009), str. 356.-358.
24. José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin University Press, Berlin, 2009., 133 str., u: Diacovensia 2 (2009), str 359.- 361.
25. Peter Sloterdijk, Scheintod im Denken. Von Philosophie und Wissenschaft als Übung, Suhrkamp (Edition Unseld 28), Berlin, 2010. 147 str., u: Diacovensia 2 (2010), str. 421.-425.
26. Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Der grosse Entwurf. Eine neue Erklärung des Universumus, (orig. Grand Design), Rohwohlt, Hamburg, 2010.,190 str., u: Diacovensia 3 (2010), str. 427.- 431.
27. François Boespflug, Le Dieu des peintres et des sculptures. L’Invisible incarné, Hazan - Musée du Louvre, Paris, 2010., 270 str., u: Diacovensia 3 (2010), str. 657.-658.
28. Klaus Berger, Der Wundertäter. Die Wahrheit über Jesus, Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2010., 276 str., u: Diacovensia 3 (2010), str. 658.- 659.
29. Miroslav Volf, Allah. A Christian Response, Harper One, New York, 2011., 326. str., u: Diacovensia 1 (2011), str. 152.-156.
30. Peter L. Berger, Dialog zwischen religiösen Traditionen in einem Zeitalter der Relativität, u: Diacovensia 3 (2011), str. 399.-401.
31. Arnold Angenendt, Die Revolution des geistigen Opfers. Blut - Sündenbock - Eucharistie, u: Diacovensia 3 (2011), str. 405.-408.
32. Jean-François Lyotard, Pourquoi philosopher?, Presses Universitaires France, Paris, 2012., 111 str., u: Diacovensia 2 (2012), str. 283.-285.
33. Walter Kardinal Kasper, Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums - Schlüssel christlichen Lebens, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2012., 252 str., u: Diacovensia 2 (2012), str. 285.-288.
34. Karl-Heinz Menke, Sakramentaliät. Wesen und Wunde des Katholizismus, Pustet, Regensburg, 2012., 360 str., u: Diacovensia 2 (2012), str. 288.-290.
35. Eva Illouz, Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung, Suhrkamp, Berlin, 2011., 467 str., u: Diacovensia 2 (2012), str. 290.-296.
36. Intervju o svetosti, u: Glas Koncila 44 (2012), str. 6.-7.
37. Giorgio Agamben, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio (Homo sacer, II, 5), Torino, 2012., u: Diacovensia 3 (2012), str. 469.-474.
38. Hans Joas, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Freiburg - Basel - Wien, 2012., u: Diacovensia 3 (2012), str. 474.-479.
39. Pierangelo Sequeri, Ritrattazioni del simbolico. Logica dell’essere- performativo e teologia, Assisi – Roma, 2012., u: Diacovensia 3 (2012), str. 479.-482.
40. Martin Walser, Rechtfertigung, eine Versuchung, Reinbek, 2012., u: Diacovensia 3 (2012), str. 482.-484.
41. Christine Bauer-Jelinek, Der falsche Feind. Schuld sind nicht Männer, Salzburg, 2012., u: Diacovensia 3 (2012), str. 484.-489.
42. Intervju o Božiću, u: Glas Istre (2012), br. 348., str. 12.-13.
43. Magnus Striet, Jan-Heiner Tück, Erlösung auf Golgota? Der Opfertod Jesu im Streit der Interpretationen, Herder, Freiburg - Basel - Wien, 2012., 179 str., u: Diacovensia 1 (2013), str. 191.-194.
44. Christoph Markschies, Hellenisierung des Christentums. Sinn und Unsinn einer historischen Deutungskategorie, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2012., 141 str., u: Diacovensia 1 (2013), str. 194.-197.
45. Peter Sloterdijk, Streß und Freiheit, Suhrkamp, Berlin, 2012., 61 str., u: Diacovensia 1 (2013), str. 197.-202.
46. Nela Veronika Gašpar, Teološki govor o Duhu Božjem. Od vječnosti do čovječnosti, KS, Zagreb, 2012., 212 str., u: Diacovensia 1 (2013), str. 202.-203.
47. Klaus Berger, Priesterweihe auch für Frauen?, Aschendorff, Münster, 2012., 222 str., u: Diacovensia 1 (2013), str. 203.-207.
48. Mario Vargas Llosa, Alles Boulevard. Wer seine Kultur verliert, verliert sich selbst (orig. La civilización del espectáculo, 2012.), Suhrkamp, Berlin, 2013., 227 str., u Diacovensia 2 (2013), str. 394-398.
49. Alain Badiou avec Nicolas Truong, Éloge du théâtre, Café Voltaire, Flammarion, Paris, 2013., 94 str., u: Diacovensia 2 (2012), str. 391-393.
50. "Optužujem hvatskog intelektualca zbog nebrige i ravnodušnosti", u: Glas Koncila 40 (2013), str. 6.-7.
51. Marin Srakić, Cruce et labore. Križem i radom. Biskup Stjepan Bäuerlein i Đakovačka i Srijemska biskupija (1951.-1973.), u: Diacovensia 4 (2014), str. 584.-589.
52. Eva Illouz, Die neue Liebesordnung. Frauen, Männer und Shakes of Grey, u: Diacovensia 4 (2014), str. 589.-592.
53. Božićno razmatranje, http://www.glas-slavonije.hr/320830/11/Budimo-veseli-i-zapjevajmo-nesto-pobozno-i-veselo
54. O bl. Alojziju Stepincu: http://www.glas-slavonije.hr/328594/11/Ivica-Raguz-Revolucija-u-lojalnosti

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.