Dr. sc. Josip Bošnjaković

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković

Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković
matični broj znanstvenika: 336233

Adresa: Strossmayerova 58, 31000
Osijek
Telefon: 031/253-948; 098/9611-751
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.'; document.getElementById('cloak45223').innerHTML += ''+addy_text45223+'<\/a>'; //-->

 

 

 

 

Curriculum vitae

Diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen 29.06.2003. godine u Đakovu. Na Papisnkom Sveučilištu Salezijana 2004. g. upisuje dodiplomski studij iz psihologije odgoja i pod vodstvom prof. Zbigniewa Formella, SDB priprema diplomski rad na temu La dimensione emozionale come atteggiamento socio-affettivo dell'educatore (Emotivna dimenzija kao socio-afektivni stav odgojitelja) koji brani u veljači 2007. godine i stječe akademski naslov diplomiranoga psihologa odgoja. Iste godine, na istom sveučilištu, upisuje postdiplomski studij, također iz psihologije odgoja, i pod vodstvom prof. Eugenia Fizzottia, SDB piše magisterski rad na temu La vita come apertura incondizionata (Unbedingte Offenheit) nel pensiero di Karl T. Jaspers e Viktor E. Frankl (Život kao bezuvjetna otvorenost u mislima K.T. Jaspersa i Viktora E. Frankla) koji uspješno brani u lipnju 2008. godine i postiže akademski naslov magistra psihologije odgoja.

U listopadu 2008. godine, pri već navedenom sveučilištu, upisuje Specijalizaciju iz Više škole za kliničku psihologiju, te uz to pod mentorstvom prof. Zbigniewa Formelle, SDB priprema također doktorsku disertaciju na temu Gli Stati dell'Io Sé tra gli adolescenti cresciuti sotto le condizioni di pace e sotto le condizioni belliche e postbelliche. Ricerca empirica tra gli adolescenti di due regioni (Istria e Vukovarsko-srijemska) di Croazia (Stanja Ja među adolescentima odraslim u okolnostima mira, rata i poraća. Empirijsko istraživanje među adolescentima dviju Županija (Istarska i Vukovarsko-srijemska) u Hrvatskoj). U razdoblju od studenog 2008. do svibnja 2009. polaže državni ispit u Republici Italiji te nakon položenog ispita upisuje se u komoru psihologa pokrajine Lazio pod rednim brojem gdje je bio upisan do 2017. g. Doktorirao je 2012. g., a Višu školu za specijalizaciju iz kliničke psihologije završava 2013. g., stekavši diplomu psihoterapeuta usmjerenja transakcijskog analitičara. Od 2013. g. upisan u Hrvatsku psihološku komoru, te u Savez psihoterapijskih udruga Hrvatske. Od 2019. predsjednik je Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja. Služi se u čitanju i pisanju hrvatskim, talijanski i njemačkim jezikom. U čitanju i razumijevanju engleskim jezikom. Član je Nadbiskupijskog pastoralnog povjerenstva; voditelj je Savjetovališta u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji; vanjski je suradnik u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu; član je ITAA – International Transactional Analysis Journal, EATA – Europian Association of Transactional Analysis. Te IAPR – International Association for the Psychology of Religion. Uz redoviti znanstveno-nastavni rad, također daje usluge psihoterapije, te preko raznih stručnih predavanja promiče interdisciplinarni pristup psihologije i teologije. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, te sudjeluje na više znanstvenih domaćih projekata.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

Uredništvo knjiga

Adrijana Košćec-Bjelajac, Josip Bošnjaković, Autonomy and a Sense of Belonging, Knjiga sažetaka, Josip Talanga, Zagreb, 2016. 119 str.

Članci u a1/cc

Josip Bošnjaković, Leali Osmančević, Ogled i odjek zaštite i sigurnije budućnosti djeteta u svjetlu Panamske i Rimske deklaracije, u: Diacovenisa, 29 (2021) 2, str. 229-247.

Ljiljana-Pačić Turk, Dominik-Borna Ćepulić, Ana Haramina, Josip Bošnjaković, Povezanost različitih psiholoških čimbenika s izraženosti stresa, anksioznosti i depresivnosti u zdravstvenih djelatnika tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatsakoj, u: Suvremena psihologija, 23 (2020) 1, str. 35-53.

Josip Bošnjaković, Tanja Radionov, Empathy: Concepts, theories and neuroscientific knowledge, u: Alcoholism and Psychiatry Research, 54 (2018) 2, str. 123-150.

Josip Bošnjaković, Uloga ženâ u izgradnji kulture dijaloga i suradnje u Crkvi, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018) 3, 735-757.

Lana Batinić, Josip Bošnjaković, Marina Merkaš, Uloga roditeljskog kažnjavanja u povezanosti ekonomske prilagodbe i dječje školske uključenosti, u:  Psihologijske teme, 27 (2018) 2, str. 245-265.

Davor Vuković; Josip Bošnjaković, Empatija, suosjećanje i milosrđe: psihološke i teološke perspektive, u: Bogoslovska smotra, 3 (2016), str. 731-756.

Irena Sever-Globan; Josip Bošnjaković, Film kao ljekovita metafora u logoterapijskoj praksi, u: Nova Prisutnost, 14 (2016) 2, str. 219-236.

Josip Bošnjaković; Ivan Kunčević, Afektivno sazrijevanje bogoslova, u: Crkva u svijetu, LI (2016) 2, str. 260-286.

Josip Bošnjaković, Karl T. Jaspers and Viktor E. Frankl: compared thoughts of two psychiatrist, u: Alcoholism and Psychiatry Research, 51 (2015), 2; str. 89-107.

Članci u a2/c

Josip Bošnjaković, Sara Jerebic, Drago Jerebic, Vjerovati u Boga čini ljude otporinijim, u: Izet Pehlić i Anela Hasanagić (ur.), Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situcijama. Znanstvena monografija, Sarajevo, 2021., 39-64.

Josip Bošnjaković, Snaga duhovnosti seksualno zlostavljanih osoba. Naprijed vi koji ste zlostavljani jer vama pripada kraljevstvo nebesko, u: Janez Vodičar (ur.), V iskanju novega zaupanja v Cerkvi. Pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Znanstvena knjižica 64, 2020, 140-161.

Josip Bošnjaković, Ivana Stvorić, Važnost afektivnog života u zaručničkom i bračnom odnosu, u: Ivica Pažin (ur.), Hrvatska biskupska konferencija, Vijeće za evangelizaciju, Vijeće za kler, Ured za obitelj, Biti obitelj u obitelji Crkve, Zbornik radova s pastoralno-katehetskih kolokvjia za svećenike, 2020, str. 49-76.

Marinko, Pehar; Jozić, Ivo; Pardon, Đurica, Bošnjaković, Josip; Vidović, Boris, Muškarac između zemlje i neba, u: Komadina, Ante i sur. (ur.), Živimo ljubav. Zbornik radova Studijskih dana održanih u Caritasovom Duhovno-obrazovnom centru Emaus 12.-13. listopada 2017. u povodu 35. obljetnice djelovanja Caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan, Caritas biskupijâ, Mostar, 2018., str. 51-84.

Josip Bošnjaković, Suočavanja s krivnjom i sramom, u: Diacovensia, 25 (2017) 1, str. 51-74.

Gordan Črpić; Josip Bošnjaković, Razlozi i izazovi krize identiteta muškarca i očinstva u hrvatskom poslijeratnom društvu, u: Domovinska (i europska) sigurnost. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom, Cvikić, Sandra; Žebec Šilj, Ivana; Bendra, Ivana (ur.). - Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo PIlar, 2017., str. 137-150.

Anđelo Maly; Josip Bošnjaković, "Zarobljeno milosrđe" Biblijsko-psihološka analiza Fil 2, 1-4, u: O Božjem milosrđu, Raguž, Ivica; Šokčević, Šimo (ur.). - Đakovo: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016., str. 37-56.

Josip Bošnjaković, Strah i povjerenje u čovjeku, u: Journal of Applied Health Sciences; Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 2 (2016), 2; str. 121-132.

Josip Bošnjaković, Psihička zrelost ili minimalna sposobnost za sklapanje ženidbe, u: Zaručništvo i priprava za ženidbu, Šalković, Joisp (ur.). - Zagreb: Glas Koncila, 2015., str. 213-240.

Gordan Črpić; Josip Bošnjaković, Oskvrnuće svetoga kao strategija razarana zajednice; Silovanje u ratu kao racionalan projekt razaranja zajednice, u: Vukovar '91. - Genocid i memoricidna baština Europske unije, Živić, Dražen; Špoljar Vržina, Sanja; Cvikić, Sandra; Žebec Šilj, Ivana (ur.). - Zagreb - Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Ogranak Matice Hrvatske Vukovar, 2014., str. 57-74.

Josip Bošnjaković, Dati glas maloljetnim osobama što pretrpješe seksualno iskorištavanje "unutar Crkve", u: Majić, Željko; Goluža, Božo (prir.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti, Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim, 2012., str. 259-298.

Josip Bošnjaković, Svećenik - "On može primjereno suosjećat" (Heb 5, 2), u: Majić, Željko; Goluža, Božo (prir.), Iz naroda za narod, Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu u Svećeničkoj godini, Rim, 2010., str. 223-238.

Josip Bošnjaković, Kreativnost kao izvor radosti u životu sv. Pavla,  u: Majić, Željko (prir.), Apostolu naroda, Zbornik radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu o sv. Pavlu u Godini sv. Pavla, Rim, 2009., str. 231-256.

 

Separat iz doktorske disertacije

Josip Bošnjaković, Gli Stati dell’Io Sé degli adolescenti cresciuti in condizioni di pace, belliche e postbelliche. Ricerca empirica tra adolescenti croati, Università Pontificia Salesiana, Roma, 2012.

 

Zbornici

Josip Bošnjaković i Ivana Stvorić (ur.)., "Podrži me po svojoj riječi i živjet ću" (Ps 119,116), Zbornik radova djelatnika i suradnika Bračnih i obiteljskih savjetovališta pri nad/biskupijama u Republici Hrvatskoj, Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja, Slavonski Brod, 2021.

Josip Bošnjaković, (priredio), Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose, Diacovensia, Đakovo, 2014., 246 str.

 

Predgovori

Domagoj Jakumetović, Krešimir Jakumetović, Krist, nada naša, U pravi trenutak, Đakovo, 2018.

 

Stručni članci

Josip Bošnjaković, Kako oplemenjivati međuljudske odnose s deset zapovijedi srca, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 7-8 (2021) , str. 67-68.

Josip Bošnjaković, Moć kao služenje - Osvrt na Drugu europsku konferenciju Fomracija i prevencija, u: Poziv - List đakovačkih bogoslova, 1 (2020) 25, str. 33-38.

Josip Bošnjaković, Duhovnost pridonosi otpornosti obitelji u suočavanju sa životnim poteškoćama, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 1 (2020) 148, str. 53-54.;

Josip Bošnjaković, Potpuna predanost službi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 1 (2019) 147, str. 26-33.;

Josip Bošnjaković, Kriza muževnosti. Hrabro sanjati i u životu snove provoditi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije, 3 (2019) 147, str. 22-27.

Josip Bošnjaković, Psihološka otpornost-rezilijentnost, u: Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 145 (2017) 12; str. 87-88.

Josip Bošnjaković, Stvarati ozračje suradnje u odgojnim ustanovama, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 144 (2016), 9; str. 27-34.

Josip Bošnjaković, Sedam psiho-edukativnih koraka za mogući rast mladih osoba u Vukovaru, u: Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 144 (2016), 10; str. 37-39.

Valentina Horvat, Josip Bošnjaković, Moždani udar: uzroci, posljedice te mogućnosti suočavanja i oporavka, Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 144 (2016), 10; str. 58-65.

Josip Bošnjaković, Očev blagoslov, u: Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 144 (2016), 1; str. 58-61.

Josip Bošnjaković, Kriza očinstva, Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 143 (2015), 5; str. 18-23.

Josip Bošnjaković, Depresivni svećenik - Interpersonalni pristup, u: Vjesnik Đakovačke-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju, 142 (2014), 10; str. 24-31.

 

Recenzije knjiga

12 Pravila za život, Jordan Peterson, u: Diacovnesia, 27 (2019) 1, str. 193.-199

Vinko Rožić, Providnosti ususret. Uzorni primjer i nauk hrvatskoga svetca Leopolda Bogdana Mandića, u: Diacovensia 25 (2017) 1, 169-172.

Nicole JEAMMET – Philippe JEAMMET, La ricerca di se. Desiderio dell'altro, u: Journal of psychiatric research, (2015.) , str. 158.

Lovro Kladarić, Kršćanska pomoć ugroženima samoubojstvom, Da svojom rukom život upropašćujem? (Job 13, 14b), u: Diacovensia, 23 (2015) 1, str. 124-127. (surecenzija s doc. dr. sc. Suzana Vuletić i Karmen Galić)

Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (Ur.), Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva, u: Suvremena psihologija, 18 (2015) 2, str. 221-228.

Maja JAKŠIĆ, Sindrom izgaranja na radnome mjestu, Diacovensia, Đakovo, 2014., str. 158.

 

Klinički slučaj

Josip Bošnjaković, Caso clinico, Università Pontificia Salesiana, Roma, 2011-2012.

 

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA, KONFERENCIJAMA, KONGRESIMA

Izlaganja na znanstvenim skupovima

29th Danubian Psychiatric Symposium, Psychiatry, Medicine and Society: Homo Deus of the 21st Century and Challenges of Mental Health and Personalized Medicine, Izlaganje s temom Compassion: an expression of charity in treatment of physical and mental illness in individuals and communities, 19-20.03.2021.

Međuarodna naučno-stručna konferencija Psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama, Pozavano predavanje u suatorstvu s doc. dr. sc. Dragom Jerebicem s naslovom Vjerovati u Boga čini ljude otpornijim, Islamski pedagoški fakultet, Zenica, 24.02.2021.

Crkva u svijetu krizâ i ljudske patnje, 61. Teološko pastoralni tjedan – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu, Pozvano predavanje s naslovom: Odnos svećenika prema Bogu, drugima i samome sebi u vrijeme Covid-19. Predstavljanje rezultata istraživanja, 26.-27.01.2021.

International Conference Understanding Violence: Theory, Research, Professional work and Therapeutic Practice with lecture Deep and dull violence of shame, University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Theology Ljubljana; Franciscan Family Institute, Ljubljana, Slovenia, 27. November 2020

International Scientific Conference On Catechesis and Pastoral Care in the Time of the Search for new Trust in the Church with lecture The Power of Spirituality in People who have been abused by "People of God" - Forward (Blessed are you) you who are abused because the Kingdom of Heaven belongs to You, Faculty of Theology, University of Ljubljana, Slovenia, 8th January 2020.

2nd International Scientific Conference Brain and Mind: Promoting Individual and Community Well-Being, with Lecture Overcoming Life's Obstacles/stressors by the Power of Faith in God as a Predictor of mental Health and Resilience, Department of Psychology at the Catholic University of Croatia, Zagreb, 12-14 December 2019.

Međunarodni znanstveni simpozij pod naslovom Spolno zlostavljanje maloljetnika. Odgovor Crkve u svjetlu kanonskog prava. Naslov izlaganja Duhovno-psihološka pomoć žrtvi spolnog zlostavljanja tijekom suđenja, Krk, 11.-12.10.2019. 

Teološko-pastoralni seminar – Znanstvena konferencija, „Amoris Laetitia – otvorena pitanja, ili kako ispravno čitati pobudnicu!?“, Bračna i obiteljska savjetovališta u službi očuvanja braka i obitelji prema Amoris Laetitia: pomoć i podrška župskom pastoralu braka i obitelji, Đakovo, 10.-12.9.2019.

European Associatoin of Transactional Analysis Summer School in Croatia, Pogled kroz TA naočale, Socio-kognitivna transakcijska analiza, Zagreb, 13.-14.05.2017.

Formazione-prevenzione – Prima conferenza europea sulla formazione umana e valutazione psicologica, Rad s bogoslovima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Firenze, 31.03.-1.04.2017.

Međunarodni znanstveni simpozij „Melankolija u doba narcisoidnosti“, Naslov izlaganja. “Melankolija između kreativnosti i depresije“, Đakovo, 14.10.2016.

„Suvremenost metamorfoze osjećaja krivnje“- TPS Sakrament pomirenja- „Misera et misericordia“, Đakovo, 13.-15.9.2016.

Međunarodni znanstveni simpozij o milosrđu, Zarobljeno milosrđe. Biblijsko-psihološka analiza Fil 2,1-4, Đakovo, 22.04,2016.

Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskog istoka, Sjećati se prošlosti, danas oprostiti, željeti budućnost, Osijek, 2.-3.12. 2015.

Vukovar '91.: domovinska i (europska) sigurnost. Kriza sigurnosti i politike manipuliranja suverenitetom, Razlozi i izazovi krize identiteta muškarca i očinstva u hrvatskom poslijeratnom društvu, Vukovar, 12.-13.11.2015.

One crisis – different responses, European conference – The Catholic Church in Europe facing the Child abuse, Seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj, Luxembourg – Trier, 18.-20.11.2015.

2. Međunarodna konferencija Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske, s izlaganjem na temu «Stanja Vlastitog Ja adolescenata odraslih u ratnim i poratnim okolnostima», Zagreb, 19.-20.10.2013.

VII. Međunarodni simpozij crkvenih pravnika, «Zaručništvo i priprava za brak»,  s izlaganjem na temu «Psihička zrelost ili minimalna sposobnost za sklapanje ženidbe?», Subotica, 11.-12.10.2013.

Prvi hrvatsko-ruski kongres duhovne psihijatrije, «Depresija, ovisnost, suicid», s izlaganjem na temu «Oj budi», Opatija, 1.-3.03.2013.

Kongres «Insieme per la ricerca» - Drugi kongres za doktorante, profesore i istraživače, s izlaganjem u empirijskom laboratoriju na temu Primjena strukturiranih testova – ANINT-A36 i ESPERO (2012.).

Međunarodni simpozij «Młodzież „trudna»“ - współczesne wyzwania dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Poszukiwania naukowo-praktyczne», s izlaganjem na temu «Rad s mladima koji su proživjeli ratno i poslijeratno iskustvo», Poljska – Trzciniec, 23.10.2010.

Izlaganje na stručnim skupovima

Svećenik i bolest: Integrativni pristup bolesti u svjetlu recentnih kriza - Teološko pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije, 15.-17.09.2021.; Održano predavanje pod naslovom Suosjećanje i dobrobit svećenika u sklopu prikaza rezultata istraživanja o Covid-19 među svećenicima, 17.09.2021.

Vjeroučitelji pred izazovima procesa vrednovanja i samovrednovanja - Stručni skup vjeroučitelja osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije, odražna predavanja pod naslovom - Samo-vrednovanje. Dinamičan, ponekad napet dijalog sa sobom, s drugima i s institucijama, 1.09.2021. u Ilači, 2.09.2021. u Dragotinu

Može li kriza biti prilika za učenje i razvoj - Stručni skup za učitelje razredne nastve Zagrebačke i Karlovačke županije u organizaiji Agencije za odgoj i obrazovanje, održao pozvano predavanje pod istim naslovom skupa Može li kriza biti priliza za učenjei razvoj, 29.03.2021.

Kako nastaviti živjeti i raditi Pozvano predavanje za vjeroučitelje Županijskih stručnih vijeća (Zagrebačka nadbiskupija, Sisačka i Bjelovarsko-križevačka biskupija) – 24. i 26.02.2021. te 3.03.2021.

Dati lice odgoju – Zimska katehetska škola za vjeroučitelje, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije; Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Agencija za odgoj i obrazovanje; Pozvano predavanje pod naslovom: Život na čekanju, ili? Impulsi za hrabro suočavanje sa stvarnošću, 15.01.2021.

Studijski dan u okviru trajne formacije - Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Ranjivost i empatija u interpersonalnim odnosima, 2.-3.10.2020., Sarajevo.

Međunarodni kongres Renovabisa, 8.-10.09.2020., COVID-19: Izazov za Crkvu i društvo na Istoku i Zapadu; razgovor s asistenticom Halyna Teslyuk nakon njezinog predavanja Čovjek i čovječanstvo u pandemiji Covid-19: Biblijski pristupi u ophođenju s krizom, 9.9.2020.

Doticaji s ranjivošću u vjeroučiteljskom pozivu - Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje i vjeroučiteljice u srednjim školama; Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije; Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Agencija za odgoj i obrazovanje; Pozvano predavanje pod naslovom: Ranjivost Crkve: Zloporaba moći, tijela, savjesti, 25.8.2020.

Milosrđe kao oblik vlastita života i međuljudski odnosi“, Katehetska proljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola, Zagreb, 29.-30.4.2016.

Očinstvo i majčinstvo; Dva lica roditeljskog poslanja, Osijek, 22. i 23.04.2016.

„Granična pitanja psihoterapije i duhovnosti u adolescenata“ – HKLD Osijek, 16.11.2016.

„Milosrđe u ljudskim odnosima“- Katehetska škola za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja „Milosrđe- put do istinskog zajedništva“, Zagreb, 21. i 22.10.2016.

„Empatija i suosjećanje kao put prema milosrđu“ “- Stručni skup za vjeroučitelje  osnovnih i srednjih škola, Đakovo, 5.3.2016.

Katehetska ljetna škola s izlaganjem na temu «Odnos prema sebi i odnos prema Bogu kod adolescenata odraslih u okolnostima rata, poraća i mira», Zagreb, 22.-24.08.2013.

Sudjelovanje na simpozijima, kongresima, stručnim skupovima kao slušač i na radionicama kao aktivan član:

Znanstvena projektna konferencija Prevencija trgovanja ljudima, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Nadbiskupski Vikarijat Osijek, 17.-18.1.2020., Osijek

Edukacijsko-formacijski susret bračnih i obiteljskih savjetovatelja, Podrška u očuvanju bračne ljubavi, Lovran, 8-10.11.2019.

Druga europska konferencije Formacija i prevencija – Moć kao služenje, Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište, 19.-22.09.2019.,

Emocionalna inteligencija – Poticanje pozitivnog razvoja djece, mladih i obitelji putem emocionalnog opismenjavanja, Dubrovnik,8.-11.2.2019.

Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije: „Amoris Laetitita – otvorena pitanja i problemi, ili kako ispravno čitati pobudnicu!?“, Đakovo, 10.-12.09.2019.

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Slavonski Brod, 23.11.2019.

15. godina Bračnog i obiteljskog savjetovališta, Osijek, 12.10.2019.

Sex und Crime, Institut für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie, Beč, 15.6.2019.

Međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličko sveučilišta s temom Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji, Zagreb, 7.-8.12.2017.

Znanstveni skup Kamo ide istočna Hrvatska, Đakovo, 1.12.2017.

World Congress Child Dignitiy in the Digital World, Papinsko Sveučilište Gregorijana, Rim, 3.-6.10.2017.

Stručni skup „Podrška obitelji u krizi“, Poreč, 29.09.2017.

World Conference for Transactional Analysis, Boundaries – A Place … to meet … to develop … to define Identity, Technical Unicersity TU, Berlin, 27.-29.07.2017.

Kolokvij prigodom 500. obljetnice godišnjice reformacije, Lectio Strossmayer, Đakovo, 27.04.2017.

22nd European Association of Psychotherapy Congress, Autonomy and a Sense of Belonging, Zagreb, 29.09.-1.10.2016

Međunarodni stručni skup „Rad s traumatiziranim osobama i njihovim obiteljima“, Zadar, 4.-5.11.2016.

Advanced Transactional Analysis Workshop – The Protocol for Treatment of Depression and Measuring the Efficacy of Psychotherapy, Beograd, 30.-31.01.2016.

EATA Conference – 1st EATA TA Theory Development & Research Conference, Beyond Limits, Verifying the Development of TA Theory through Research, Rim, 9.-07.07.2015.

Logoterapijski kongres „Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo“, Savjest – sloboda – odgovornost, Zagreb, 12.-13.06.2015.

Međunarodni znanstveni simpozij Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 17.-18.10.2014.

Workshop with prof. R. Solomon Trauma, Dissociazione e Trattamento, Rim, 23.01.2013.

Međunarodni kongres na temu «Preti sul lettino: agio e disagio del servizio pastorale del clero», pri Papinskom Sveučilištu Salesiana, Rim, 12.03.2012.

Kongres na temu «La percezione del „Dolore totale“», pri Papinskom Sveučilištu Salesiana, Rim, 07.03.2011.

Kongres na temu «I percorsi del giovane Werther: Quando una vita deraglia» pri Sveučilištu Sapienza, Rim, 10.03.2011.

Trodnevni Prvi Simpozij Talijanske udruge psihoterapeuta na temu «La psicoterapia in evoluzione», Rim, 22. – 24.09.2011.

Prvi (02.03. – 18.05.2006.), Drugi (27.02. – 24.04.2007.) i Treći temeljni tečaj (10.02. – 29.04.2010.) iz Logoterapije u vrijednosti 6 kredita CFU pri Papinskom Sveučilištu Salesiana, Rim.

Kongres na temu «Abusi e traumi infantili: fattori eziologici delle personalità pedofila e della sua vittima», pri Udruzi Giovanna d’Arco i županiji Rim, Rim, 05.05.2010.

Studijski dan na temu «Viaggio attraverso le fasi del processo terapeutico», pri Talijanskoj udruzi za Transakcijsku analizu, Rim, 20.11.2010.

Studijski dan «Psihoterapia: la ricerca … in formazione», pri Papinskom Sveučilištu Salesiana, Rim, 19.01.2010.

Kongres na temu «L'approccio biopsicosociale allo studio della situazione adolescenziale», pri Papinskom Sveučilištu Salesiana, Rim, 12.12.2006.

Međunarodni simpozij na temu «La psicoterapia con la Musica» - Papinsko Sveučilište Salesiana, Rim, 12.05.2005;

Kongres na temu «Regolazione emotiva, benssere esistenziale e ricerca di senso», Papinsko Sveučilište Salesiana, Rim, 15.11.2005.

Član u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenog, stručnog skupa

Međunarodni znanstveno-stručni skup Mozak i um: promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice, , Zagreb – HKS, Organizacijski odbor, 12.-14.12.2019.

Druga europska konferencije Formacija i prevencija – Moć kao služenje, Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište, 19.-22.09.2019.

Znanstveni odbor: Theory Development & Research Conference, Working At The Relational Edge of Evidence, London, 5.-6.07.2018.

Znanstveni odbor: Winter School of Transactional Analysis and International Conference of the Humanistic Modalities in Psychotherapy, Beograd, 9.-11.03.2018.

Organizacijski odbor: Međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličko sveučilišta s temom Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji, Zagreb, 7.-8.12.2017.

Programski odbor: 22nd European Association of Psychotherapy Congress, Autonomy and a Sense of Belonging, Zagreb, 29.09.-1.10.2016.

Organizacijski i programski odbor: Međunarodni znanstveni simpozij Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 17.-18.10.2014.

 

STRUČNA DJELATNOST

Jednodnevna edukacija i radionica s djelatnicima Katoličkog školskog centra Žepče „Don Bosco“ s temom: Ususret ljudsdkosti, 8.01.2021.

Tečaj „Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini“, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine i Hrvatsko katoličko sveučilište, Donja Stubica, Hrvatska, 26.-27.11.2018.

Tečaj „Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini“, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine i Hrvatsko katoličko sveučilište, Varaždin, 20.-22.09.2017.

Tečaj „Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini“, Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine i Hrvatsko katoličko sveučilište, Donja Stubica, Hrvatska, 29.11. – 1.12.2017.

Od siječnja 2012. đakovačko-osječki nadbiskup, mons. dr. Đuro Hranić, imenovao ga Stručnim voditeljem Bračnih i obiteljskih savjetovališta (BIOS) na području Đakovačko-osječke nadbiskupije (Slavonski Brod i Osijek) te stručnim voditeljem Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja u Slavonskom Brodu. Surađuje s državnim tijelima poput Prekršajnog suda (Slavonski Brod), Centra za socijalnu skrb (Osijek i Slavonski Brod), itd.

Od 2012. vanjski suradnik odgojiteljskog tima u Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu u Đakovu

Od 2013.-2017. godine predavač na Školi za župne suradnike Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu obavljam i druge službe: Povjerenstvo za nagrađivanje, Član Stegovnog suda

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu obavljao i druge službe: Član Etičkog povjerenstva (2013.-2017.)

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Metodologija pripreme projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, Edukacija u trajanju od 18 sati u organizaciji Savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije; Vodila gospođa Mirela Brechelmacher, Ravnateljica Centra za razvoj Brodsko-posavske županije, 30.12.2020.-29.01.2021.

The Israel Institute of Biblical Studies, Biblical Hebrew A, 30 sati, 03.05.2020.-04.01.2021.; Biblical Hebrew B, 30 sati (početak tečaja 4.01.2021.)

Program cjeloživognog učenja Primijenjena statistika - Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 18.02.-16.06.2020., 45 sati predavanja i vježbi, 8 ECTS

Program cjeloživotnog učenja - Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj - Filozofski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 30.1.2020.-8.2.2020., Osijek, 32 sata predavanja i vježbi, 5 ECTS

Summer School Utrecht – Applied Multivariate Analysis, Nizozemska, Utrecht University, 10.-23.8.2019.

Settimana biblica – Dal libro dell'apocalisse una luce per la Chiesa e per il mondo d'oggi, Italija, Capiago, 22.-27.7.2019.

Pohađanje predmeta Inferencijalna statistika pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku u ak. god. 2018-2019., u ljetnom semestru

Uvodna edukacija u Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba na teme: Manipulacija djecom u razvodu braka roditelja, Nasilje putem suvremenih tehnologija, Razotkrivanje seksualnog zlostavljanja i forenzički intervju s djetetom, Zagreb, 4.12.2017.

Od 2015.g. pohađanje napredne edukacije iz transakcijske analize smjer edukacijski koju vodi Nevenka Miljković, PTSTA,E. Edukacija se održava u okviru trodnevnih radionica četiri puta godišnje.

 

PSIHOTERAPIJA

Certified Transactional Analyst (CTA) vršenje psihoterapijske prakse od 2013.g. u prosjeku 5 sati tjedno s redovitom supervizijom.

 

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

Hrvatski katolički radio, Gostovanje u emisiji Volim zeleno; Voditeljica Marija Pandžić; Tema: Savjeti kako se odmarati na godišnjem odmoru, 17.07.2021.

Hrvatski radio, Gostovanje u emisiji Susret u dijalogu zajedno s prof. dr. sc. Gordanom Buljan Flander i mr. sc. Marinom Šijaković. Voditeljica Blaženka Jančić; Tema: Zaštita ranjivih osoba i prevencija zlostavljanja, 7.06.2021.

Podcast Bitno.net - Laudato TV, 31.05.2021., Voditelj doc. dr. sc. Anto Mikić, Tema: Zlostavljanje i nasilje u obiteljima i u Crkvi, 31.05.2021.

Radio Marija, Gostovanje u emisiji Nadom nošeni, Voditeljica Iva Tadić, mag. psych., Tema: Uloga duhovnosti u ljudskom životu, 21.05.2021.

Hrvatski katolički radio, Gostovanje u emisiji Argumenti zajdeno s dr. Katarinom Marušić i dr. Zlatom Kozjak Mikić; Voditeljica Diana Tkkvić; Tema: Mentalno zdravlje i Covid, mladih, depresija ili neraspoloženje, 27.04.2021.

Hrvatski katolički radio, Gostovanje u emisiji Aktualno; Voditelj dr. Siniša Kovačić; Tema: Pružanje psihološke i duhovne podrške stradalima u potresu, 4.01.2021.

Hrvatski katolički radio, Gostovanje u emisiji zajedno s dr. Petrom Krešimirom Hodžićem, voditeljem Ureda za Obitelj HBK, te vlč. Brankom Koretićem, povjerenikom za pastoral braka i obitelji Sisačke biskupije; Tema: Pružanje psihološke i duhovne podrške stradalima u potresa, 9.01.2021.

Večernji list – Obzor, Ivica Beti, Sam u kući, Suradnja u članku, 10.12.2020., br. 896., str. 46-47.

Glas Koncila, 50 (2425), 2020., str. 19., Osvrti čitatelja, 15.12.2020.

Hrvatski katolički radio, Bolna točka - intevju, 30.11.2020.

Laudato Tv, Kako postići otpornost na loše vijesti i ostati pozitivan?', Emisija "Izdvojeno" - Uživo, 60 min, Gostovanje, 6.10.2020.

Slavonska televizija – Intervju –  28.5.2020., Svjedoci blagoslova

Laudato TV – Uloga Savjetovališta za vrijeme Coronavirusa – gostovanje uživo;  7.05.2020.

Hrvatski katolički radio, Prva pomoć – Pandemija Covid-19 i Potres, 27.04.2020.

Hrvatski katolički radio, Nasilje u obitelji – Aktualno, 16.04.2020.

Hrvatski katolički radio, Aktualno - Koronakriza, 23.03.2020.

HKM-HKR, 18.2.2020., Argumenti - Sagorijevanje u svećeničkom životu, Radio emisija (uživo), 8:10-8:49, Gostovanje

15.2.2020. - Seminar za bračne parove Đakovačko-osječke nadbiskupije, Pomozimo nositi teret jedni drugih, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

HRT - HR 1, 4.2.2020., Emisija Prva crta, Urednica Miruna Kastratović, Tema emisije - Adolescenti odrasli u okolnostima mira, rata i poraća (Gostovanje uživo)

HRT, 8.11.2019., Press Konferencija, Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja, Edukacijsko-formacijski susret bračnih i obiteljskih savjetovatelja u Lovranu

TV Nova, 21.2.2019., Motu proprij Vos estis lux mundi

TV RTL 21. i 24.2.2019., Motu proprij Vos estis lux mundi

HR 1 21. i 24.2.2019. Motu proprij Vos estis lux mundi

Predstavljanje Priručnika Znanost i umjetnost odgoja, Gordana Buljan Flander i sur., 11.3.2019., Filozofski fakultet Osijek

Slavonskobrodska TV – Radosna vijest, 17.3.2019., 30 min

Emisija Aktualno, Hrvatski katolički radio, 16.9.2019., 50 min (uživo)

HRT 4 – Studio 4, 16.9.2019., 30 min (uživo)

HR 1, Susret u dijalogu, 23.9.2019., 45 min (uživo)

Predavanje za vjernike u Pastoralnom centru u Valpovu 4.2.2019.

Vikend psihološko-duhovni seminar za bračne parove Katoličke misije Augsburg, 1.-3.3.2019.

Predavanje za bogoslove Bogoslovnog sjemeništa Đakovačko-osječke nadbiskupije, 8.3.2019.

Predavanje za djelatnike Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku, 28.3.2019.

Seminar za bračne parove osječkih dekanata – 29.3.2019.

Predavanje za svećenike, redovnike (OFM) na temu Strastveno i odgovorno ljubiti primajući i darujući život, 11.6.2019.

Seminar za redovnike (OFM) pred doživotne zavjete, 1.8.2019., Vukovar, OFM

Koordinator izgradnje Obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije u Slavonskome Brodu

Bogoslov u digitalnom svijetu, Sarajevo, 24.-26.02.2017.

Korizmena tribina u Organizaciji Instituta sv. Ivan Pavao II., Osijek, 29.03.2017.

Psihološko-duhovni seminar na Krapnju za muškarce u organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije 15.-18.06.2017.

Seminar na Krapnju za muškarce u organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta Đakovačko-osječke nadbiskupije 15.-18.06.2017.

Tribina „Očinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskog poslanja“, Pazin, 20.02.2017.

Izazovi suvremenog očinstva, Pazin,19.02.2017.

Izazovi suvremenog očinstva, Šibenik, 15.02.2017.

Izazovi suvremenog očinstva, Ogulin, 15.02.2017.

Zahtjevi psihologije mladih u današnjem pastoralnom radu, Đakovo, Bogoslovno sjemenište, 13.02.2017.

Seminar za bračne parove, 11.02.2017., Đakovo, Bračno i obiteljsko savjetovalište Đakovčko-osječke nadbiskupije

Intervju za Glas Koncila, 22.1.2017.

Stručni suradnik Hrvatskog katoličkog radija u emisiji „S druge strane ogledala“ – 5.10.2016., 2.11.2016., 7.12.2016., 1.02.2017., 1.03.2017., 5.04.2017., 3.05.2017., 7.06.2017.

Gostovao na Radio Đakovo 25. svibnja 2015. zajedno s psihijatrom Ivanom Ramčićem

Organizator Psihološko-duhovnog seminara u trajanju od četiri dana za muškarce u organizaciji Bračnog i obiteljskog savjetovališta (2015., 2016., 2017. i 2018.)

Organizator Projekta Hrvatskog Caritasa – Osnaživati obitelji i njezine pomagače (3.-6. rujna 2015.) za djelatnike Bračnih i obiteljskih savjetovališta na području Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine

U dva navrata dao intervju za Slavonsku televiziju (veljača i studeni 2015.) u sklopu rada Bračnih i obiteljskih savjetovališta (Humanitarna akcija Jedna svijeća za svjetlo u obitelji te Okrugli stol Kako prepoznati i postupati u slučajevima obiteljskog nasilja, te kako ga spriječiti), te u dva navrata dao izjavu za Hrvatsku radio-televiziju (rujan 2015.) u sklopu promocije psihološkog prevencije i djelovanja

U suradnji s prof. Anom Uranija vodio Seminar o komunikaciji za svećenike zadarske nadbiskupije – Zadar, 11. – 13.03.2015.

Zajedno s don Ivanom Šibalićem gost Tribine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 26. ožujka 2015. pod nazivom Pomirenje

Seminar za časne sestre Presvetog Srca Isusova na temu Shvaćanje i življenje redovničkih zavjeta u svjetlu milosrđa, 3., 10. i 24.02.2018.

Hrvatski katolički radio, 20. lipnja 2014.

Hrvatski katolički radio, 11. studenog 2014.

Vinkovačka televizija, Svibanj 2014.

 

SUDJELOVANJE U DOMAĆIM, MEĐU/NARODNIM I/LI INSTITUCIJSKIM PROJEKTIMA I ZNANSTVENIM ISTRAŽIVANJIMA

Domaći znanstveno istraživački projekt, 2018.-, Obiteljska dinamika, zdravlje i dobrobit hrvatskih obitelji u svjetlu ratnih i poratnih iskustava, Hrvatsko katoličko sveučilište

Domaći znanstveno istraživački projekt, 2016.-2017., Učinci ekonomskih teškoća obitelji na dobrobit djece i roditelja; Povezanost motivacije sa procesom učenja i poučavanja, Hrvatsko katoličko sveučilište

 

SUDJELOVANJE U DOMAĆIM STURKTURALNIM PROJEKTIMA

Koordinator gradnje Obiteljskog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije u Slavonskome Brodu (od 2016.-2019.)

 

MEĐUNARODNO ČLANSTVO I SURADNJA

ITAA – International Transactional Analysis Journal

EATA – Europian Association of Transactional Analysis

IAPR – International Association for the Psychology of Religion

 

NACIONALNO ČLANSTVO I SURADNJA

Predsjednik Ureda Đakovačko-osječke crkvene pokrajine za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba (2020.-)

Predsjednik Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja (2018.-)

Hrvatska komora psihoterapeuta - Predsjednik povjerenstva za psihoterapijske škole (2020.-)

HPK Hrvatska psihološka komora

UTA Udruga transakcijske analize

Član Savjetodavnog stručnog povjerenstva Komisije za kler Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu djece i mladih te ranjivih odraslih

Nadbiskupijsko povjerenstvo za pastoral braka i obitelji

Nadbiskupijsko pastoralno vijeće

Voditelj Bračnih i obiteljskih savjetovališta te Savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja na području Đakovačko-osječke nadbiskupije

Psiholog pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Đakovu

Psiholog pri Međubiskupijskom sudu u Zagrebu

Vanjski suradnik Nadbiskupijskog bogoslovnog sjemeništa u Đakovu

 

NASTAVNI KOLEGIJI

Uvod u psihologiju, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 30 sati (od 2012.-)

Psihologije religije, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 45 sati (od 2012.-)

Osnove pružanja psihološke podrške i pomoći, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 15 sati (od 2015.-)

Psihologija u dušobrižništvu, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 4 sata (od 2018.-)

Uvod u psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, 30 sati (od 2013.-)

Psihologija religioznosti, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, 30 sati (od 2013.-)

Psihoterapijski smjerovi, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, 45 sati (od 2015.-)

Psihoterapijske teorije i tehnike, 30 sati, Edward Bernays, Visoka škola za komunikacijski menadžment (od 2019.-)

Transakcijska analiza, 3 sata,  2014.-2019., Gost predavač studentima Hrvatskih studija, Odsjeka za psihologiju u okviru kolegija Psihoterapijski pravci

 

MENTORSTVO I SUMENTORSTVO ZAVRŠNIH DIPLOMSKIH RADOVA

U vremenu od izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda (višeg asistenta), te tijekom  znanstvenog zvanja docenta pomagao i pratio izradu diplomskih radova, kao mentor ili ko-mento, kod sljedećih studenata sveučilišnog integriranog studija preddiplomskog i diplomskog filozofsko-teološkog studija na KBF-u u Đakovu, diplomskog studija psihologije na Odjelu za psihologiju Hrvatskoga katoličkoga sveučilište, te drugih fakuleta:

1. Valentina Horvat: Integrativni pristup osobi nakon cerebrovaskularnog inzulta (2014.), mentor, KBF Đakovo

2. Ana Živković: Nasilje u obitelji – Uzroci i posljedice za pojedinca i zajednicu (2015.), mentor, KBF Đakovo

3. Marija Došen (r. Blažević), Religioznost i duševno zdravlje (2015.), mentor, KBF Đakovo

4. Ana Mikerević, Važnost dušobrižništva u suvremenom društvu (2015.), mentor, KBF Đakovo

5. Eda Miljković, Anksioznost. Egzistencijalni strah ili grijeh protiv krjeposti ufanja (2018.), mentor, KBF Đakovo

6. Marija Lasić, Psihološka priprema mladića i djevojke u vidu pripreme za brak (2018.), mentor, KBF Đakovo

7. Andreja Tarle, Psihološko-terapeutski pristup djeci s poteškoćama u razvoju: mentalna retardacija i autizam (2018.), mentor, KBF Đakovo

8. Matej Perić,  Seksualno zlostavljanje u Katoličkoj Crkvi - karakteristike osoba koje zlostavljaju i smjernice za prevenciju kroz svećeničku formaciju (2019.), mentor, KBF Đakovo

9. Ana Žutić, Samohrano roditeljstvo, (2020.), mentor, KBF Đakovo

10. Anamarija Galić, Povezanost religioznosti, samopoštovanja i mentalnog zdravlja kod mladih na prijedlazu iz adolescencije u odraslu dob, (2020.), ko-mentor, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

11. Vjeran Lazić, Rahnerova transcendentalna antropologija kao mjesto susreta kršćanske teologije i dubinske psihologije (2020.), ko-mentor, KBF u Zagrebu

12. Judita Kvestić, Odnos religioznosti, otpornosti i vrijednosti studenata u Hrvatskoj (2021.), mentor, Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu

13. Dragana Vidić, Utjecaj vjere i religioznosti na depresivnost osoba (2021.), mentor, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

14. Nikola Klemen, Duhovna signifikantnost sakramenta bolesničkog pomazanja u bolničkom dušobrižništvu, mentor, Suzana Vulentić (su-mentor), Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 

U vremenu od izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda (višeg asistenta) pomagao i pratio izradu postdiplomskog specijalističkog rada kod sljedećih studenata sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Pastoralne teologije na KBF-u u Đakovu:

Ana Marija Kuća, Utjecaj razvoda braka roditelja na djecu (2017.)

Svjetlana Šokić, Utjecaj anksioznih i depresivnih poremećaja na društveni i vjerski život pojedinaca (2017.)

Mentor pri izradi završnog rada polaznika Teološko-katehetskog programa cjeloživotnoga učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu:

Marijana Cvitković, Poticanje razvoja darova i nadarenosti kod djece (2015.)

Monika Mataković, Lik oca u današnje vrijeme (2015.)

Marinela Gernhardt, Djeca izložena nasilju među roditeljima (2015.)

Marija Kovačić, Biti dijete s djetetom (2015.)

 

UREDNIŠTVO ČASOPISA

Vrhbosnensia - Član uredništva

 

NAGRADE I PRIZNANJA

Zahvalnica grada Iloka za značajan doprinos u višegodišnjem sustavnom radu na području psihologije i psihoterapije - 2020. g.

Papinsko sveučilište Salezijana - Nagrada za odličan usjeh u doktorskom radu, 2012. g.

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.