Dr. sc. Miljenko Aničić

Dr. sc. Miljenko Aničić

Doc. dr. sc. MILJENKO ANIČIĆ, rođen u Pećniku kod Modriče, BiH, 1950. godine. Nakon završene osnovne škole u Modriči boravi od 1965., kao kandidat Banjalučke biskupije, u sjemeništu i klasičnoj gimnaziji "Paulinum" u Subotici. Ispit zrelosti polaže u lipnju 1969. godine.

Studij teologije započinje u jesen 1969. u Đakovu, nastavlja u studenom iste godine u tek otvorenoj Vrhbosanskoj teologiji u Sarajevu, a od 1973. u Innsbrucku. Studij završava magisterijem iz teologije 1977., kad je zaređen za svećenika.

U Innsbrucku nastavlja studij specijalizacije moralne teologije i istovremeno studira psihologiju i pedagogiju na Prirodoznanstvenom fakultetu. Nakon obrane disertacije na temu "Bolest u moralno-teološkom promišljanju" promoviran za doktora teologije u veljači 1986. Za vrijeme specijalizacije moralne teologije i studija psihologije služi sedam godina u pastoralu biskupije Innsbruck kao kapelan u jednoj bolnici, zatim u domu za starije osobe te kao predavač vjeronauka u školi.

Nakon povratka u Banjalučku biskupiju služi u dvjema župama kao župnik i vodi tečajeve priprave za brak. U ljeto 1989. imenovan kancelarom, a uz to od 1990. i direktorom biskupijskog Caritasa. Početkom 1993. postaje biskupski vikar za prognanike i izbjeglice i predsjednik Caritasa biskupije Banja Luka sa sjedištem u Zagrebu, a od 1994. do 1998. koordinator, pa zatim direktor Caritasa Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, također sa sjedištem u Zagrebu.

Predaje moralnu teologiju i socijalni nauk Crkve:
1. na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu u zimskom semestru 1991./92., te od 1999. do 2002. godine;
2. na Teologiji u Đakovu, kao vanjski suradnik, od 1993. do 1999. i 2003/04., zatim kao viši asistent, a od 2008. godine kao docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.

Bibliometrija
I. Radovi u časopisima a1:

1. Bračna neplodnost i njezine mogućnosti, u: Bogoslovska smotra, 77 (2007.), br. 1, str. 181 - 216. - izvorni znanstveni rad
2. Nacionalizam u svjetlu socijalnog nauka Crkve, u: Crkva u svijetu, 42 (2007.), br. 2, str. 260 - 284. - izvorni znanstveni rad

II. Radovi u časopisima a2 i ostalim časopisima:
1. Svećenik i novac s moralnog gledišta, u: Diacovensia, 13 (2005.), br. 1 (15), str. 9-38 - izvorni znanstveni članak
2. Svećenik i krepost suradnje, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 134 (2006.), br. 7-8, str. 646-649.
3. Bosnische Tragödie und kirchliche Versöhnungsarbeit, u: Südosteuropa-Mitteilungen, 2007., br. 05-06, str. 114 - 122.
4. O naravi zadrugarstva, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 136 (2008.), br. 4, str. 361-363.
5. Humanae vitae u pastoralnoj praksi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 136 (2008.), br. 6, str. 607 - 609.
6. Crkva i obitelj - zajednice ljubavi, u: BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE (izd.), Obitelj - zajednica vjere, života i ljubavi, Sarajevo, 2008., str. 121 - 132.

III. Predavanja na skupovima:
1. Organizator: Katolički socijalni institut i Njemačka vlada.
Vrsta skupa: Međunarodni kongres na temu: Europa. Seine Werte. Seine Zukunft.
Mjesto i vrijeme: Bad Honnef, Njemačka, 12. - 14. 02. 2007.
Naslov predavanja: Zwischen Wohlfahrtsstaat und Ellenbogengesellschaft - Was ist soziale Gerechtigkeit aus der Sicht der Länder des Balkan?

2. Organizator: Društvo za jugoistočnu Europu, Akademija za političko obrazovanje i Evangelička akademija Tutzing.
Vrsta skupa: Simpozij na temu: Konfliktpotential & Brückenfunktion: Zur Rolle der Religionen in Südosteuropa.
Mjesto i vrijeme: Bad Tutzing, Njemačka, 18. - 19. 06. 2007.
Naslov predavanja: Bosnische Tragödie und kirchliche Versöhnungsarbeit.

3. Organizator: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu.
Vrsta skupa: Teološko-pastoralni seminar na temu: Pastoral braka i obitelji.
Mjesto i vrijeme: Đakovo, 17. - 19. 09. 2007.
Naslov predavanja: Pitanje neplodnosti u braku.

4. Organizator: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine.
Vrsta skupa: Studijski dan na temu: Obitelj kao zajednica ljubavi.
Mjesto i vrijeme: Banja Luka, 14. 07. 2008.
Naslov predavanja: Crkva i obitelj - zajednice ljubavi.

5. Organizator: Europski pokret Hrvatska
Vrsta skupa: Kolokvij na temu: Ljudska prava.
Mjesto i vrijeme: Koločep, 14. - 17. 10. 2008.
Naslov predavanja: Katolička Crkva i ljudska prava.

IV. Diplomski radovi:
1. Grijeh struktura u povijesnom razvoju, KBF Đakovo, Ivan Đakovac, 2006.
2. Rad, radništvo i socijalna pravednost u socijalnim dokumentima Crkve, KBF Đakovo, Dejan Henčić, 2007.
3. Odgoj kršćanina za političko djelovanje, KBF Đakovo, Dalibor Velički, 2007.
4. Kapitalizam u dokumentima socijalnog nauka Crkve, KBF Đakovo, Miroslav Čolić, 2008.
5. Siromaštvo u socijalnom nauku Crkve, KBF Đakovo, Željko Culek, 2008.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.