Dr. sc. Stanislav Šota, naslovni poslijedoktorand

Dr. sc. Stanislav Šota

Doc. dr. sc. Stanislav Šota
matični broj znanstvenika: 348146
Strossmayerov trg 5, 31400 Đakovo, Hrvatska
mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

CURRICULUM VITAE

Stanislav Šota, rođen 6. siječnja 1969. u Bapskoj.
1975.-1983. pohađa Osnovnu školu u Bapskoj.
1983.-1987. nakon upisa u Interdijecezansku klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, srednju školu završava u Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu
1994. diplomirao na Teologiji u Đakovu, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, radom iz područja biblijske teologije pod nazivom „Bolest u Svetom pismu“. Iste godine zaređen za svećenika Đakovačke i Srijemske biskupije.
28. travnja 2004. postigao stupanj magistra znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u području VI specijalizacije koja obrađuje pastoralna, katehetska i liturgijska pitanja pod naslovom magistarskog rada: „Josip Gunčević: Život i djelo“.
24. studenoga 2009. godine doktorirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na području pastoralne teologije. Doktorski rad "Sudbina vjeronauka u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1944. do 1960." izrađen je pod mentorstvom prof. dr. Josipa Balobana.
Od 20. studenog 2014. godine predaje na katedri Pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, kao honorarni vanjski suradnik.
Od 10. svibnja 2015. godine predaje kao viši asistent (poslijedoktorand) na katedri Pastoralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.
3. travnja 2017. godine izabran u zvanje docenta.
Do 30. rujna 2020. bio predsjednik Katedre pastoralne teologije.
Od 27. rujna 2018. voditelj Odsjeka za praktičnu teologiju i novu evangelizaciju.
Od 1. ožujka 2021. prodekan za financije i organizaciju poslovanja


OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI

Knjige:

ŠOTA, Stanislav, Josip Gunčević: Život i djelo, Biblioteka Diacovensia, Povjesnice 2, Đakovo, KBF, 2007.

ŠOTA, Stanislav, Sudbina vjeronauka u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1944. do 1960., Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, 2011.


Poglavlja u Knjigama:

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno-teološka problematika inkulturacije u dokumentima Pape Franje // Uzvjerovah, zato besjedim (2 Kor 4, 13) Zbornik u čast prof. dr. sc. Josipa Balobana povodom 70. godine života / Šimunović, Josip; Migles, Silvija (ur.)., Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kršćanska sadašnjost, 2019. str. 147-166.


Po vrsnoći: a1

ŠOTA, Stanislav; BENDRA, Ivana, Ostvarenje nove evangelizacije u odnosu na tipologiju svećenika-evangelizatora – primjer đakovačko-osječke nadbiskupije, u: Crkva u svijetu, 55 (2020) br. 4, str. 679.-702., (recenziran, članak, izvorni znanstveni rad)

KOPUNOVIĆ LEGETIN, Sanja; VULETIĆ, Suzana; ŠOTA, Stanislav, Psycho-social Consequences of War Crimes of Rape in the Đakovo-Osijek Archdiocese During the Greater-Serbian Aggression, u: Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja, 21 (2020) br. 2, str. 125.-149. (međunarodna recenzija, članak, izvorni znanstveni rad)

ŠOTA, Stanislav; DUGANDŽIĆ, Ivana, Stavovi mladih grada Osijeka koji su pohodili Pripravu zaručnika za brak, o vremenu, vrednotama, poteškoćama, izazovima prije braka, njihova očekivanja u braku te njihova religioznost, u: Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja, 23 (2019) br. 2, str. 409.-423. (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)

KOPUNOVIĆ LEGETIN, Sanja; VULETIĆ, Suzana; ŠOTA, Stanislav, War Crimes of Rape in the Croatian War of independence, u: Nova Prisutnost, 17 (2019) br. 2, str. 229.-249. (izvorni znanstveni rad)

ŠOTA, Stanislav, Analiza pastoralnih nastojanja nakon proglašenja dokumenta Ti si Krist – za nas i za sve ljude. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske, u: Diacovensia, 27 (2019) br. 1, str. 57.-82. (pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Treća životna dob kao subjekt pastoralnoga djelovanja – mogućnosti i perspektive, u: Diacovensia, 26 (2018) br. 3, str. 483.-504. (pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno-katehetska dimenzija biskupske službe u dokumentima pape Franje, u: Diacovensia, 26 (2018) br. 1, str. 133.-154. (pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno djelovanje s rastavljenima i civilno vjenčanima prema pobudnici Amoris laetitia, u: Diacovensia: teološki prilozi, 25 (2017) br. 2, str. 285.-301. (pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Poimanje kerigmatske i mistagoške kateheze: osobne i pedagoške značajke te tipologija evangelizatora u Evangelii gaudium, u: Crkva u svijetu, 60 (2016) br. 1, str. 120-142. (pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Analiza i kritički osvrt na župna pastoralna vijeća i njihove odbore u Đakovačko–osječkoj nadbiskupiji, u: Obnovljeni život, 71 (2016) br. 1, str. 85.-101. (pregledni rad, znanstveni)


Po vrsnoći: a2

ŠOTA, Stanislav; STEINER JELIĆ, Sandra, Odgoj i obrazovanje djece i mladih s poremećajima u ponašanju - izazov za evangelizaciju, u: Riječki teološki časopis, 53 (2019) br. 1, str. 37.-56. (domaća recenzija, pregledni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Formacija župnih kateheta u Školi za župne suradnike u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Analiza i kritički osvrtu: Diacovensia, 21 (2013) br. 3, str. 431-455. (izvorni znanstveni rad)

ŠOTA, Stanislav, Poteškoće i mogućnosti navještaja Božje riječi u prigodnim propovijedima, u: Diacovensia, 73 (2010) br. 3, str. 567.-586. (pregledni rad, znanstveni)


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom:

ŠOTA, Stanislav, Nietzcheovsko, egzistencijalističko-kršćansko, te kristovsko poimanje mira i pomirenja stradalnika domovinskoga rata u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, u: Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj Hrvatskog istoka , BREKALO, Miljenko (ur.) Osijek : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2016., str. 365.-383. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).


Znanstveni radovi u zbornicima skupova s domaćom recenzijom:

ŠOTA, Stanislav; LOVAŠ, Eldina, Pastoralna skrb biskupa Ćirila Kosa za prognanike Đakovačke i Srijemske biskupije tijekom Domovinskog rata u Republici Mađarskoj od 1991. do 1993. godine, u: IN CARITATE, HUMILITATE ET VITAE SIMPLICITATE U LJUBAVI, PONIZNOSTI I JEDNOSTAVNOSTI ŽIVOTA Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija o 100. godišnjici rođenja dr.h.c. biskupa Ćirila Kosa, BRATULLIĆ, Josip, ARAČIĆ, Pero, Čurić Mirko (ur.), Zagreb-Đakovo, ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM CROATIA, 2020., str. 255.-301. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Mladi u digitalnom svijetu prema pobudnici "Christus vivit", u: ZBORNIK RADOVA SAMMELBAND Digitalno doba i pastoral mladih Digitales Zeitalter und Jugendpastoral, POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Frankfurt am Main: Hrvatski dušobrižnički ured - Kroatenseelsorge in Deutchland, 2020., str. 85.-109. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralne implikacije u radu s mladima prema pobudnici "Christus vivit", u: ZBORNIK RADOVA SAMMELBAND Digitalno doba i pastoral mladih Digitales Zeitalter und Jugendpastoral, POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Frankfurt am Main: Hrvatski dušobrižnički ured - Kroatenseelsorge in Deutchland, 2020., str. 9.-34. (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni

ŠOTA, Stanislav, Pastoralna dimenzija školskog vjeronauka, u: Iločki zbornik povijest i suvremenost, Brkić, Josip (ur.), Zagreb-Ilok, Udruga OS, 2019. str. 99.-113. (pozvano predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na Tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu života u braku i obitelji, u: Vukovar '91. - javni diskursi i pozicije moći, ŽIVIĆ, Dražen; CVIKIĆ, Sandra; BENDRA, Ivana (ur.), Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2018., str. 155.-175. (predavanje, objavljeni rad, znanstveni)

ŠOTA, Stanislav, Prispodoba o milosrdnom Ocu i pastoralne smjernice, u: O Božjem milosrđu. Zbornik radova, RAGUŽ, Ivica; ŠOKČEVIĆ, Šimo (ur.), Đakovo, Biblioteka Diacovensia, 2016., str. 115.-134. (predavanje, objavljeni rad, znanstveni)


Stručni članci

ŠOTA, Stanislav; ŠARIĆ, Nikolina, Pastoralno-teološke implikacije o Zajednici Vjera i svjetlo, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju, 148 (2020) br. 11, str. 16.-21. 

ŠOTA, Stanislav, Pastoral mladih: naglasci u apostolskoj pobudnici Christus Vivit, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju, 148 (2020) br. 9, str. 7.-11.

ŠOTA, Stanislav; ĆOSIĆ, Luka, Identitet prezbitera - mogućnosti i perspektive ostvarenja, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije: časopis za pastoralnu orijentaciju, 148 (2020) br. 7-8, str. 19.-24.

ŠOTA, Stanislav, Pravni položaj vjeronauka u školi prije i za vrijeme komunističke Jugoslavije, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, CXLV (2017) br. 6, str. 11.-19.

ŠOTA, Stanislav, Što govori Svećenička godina o svećeniku Đakovačko – osječke nadbiskupije?, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, CXXXVIII (2010.) br. 3-4, str. 219.-223.

ŠOTA, Stanislav, (Samo)analiza propovijedi svećenika – župnika, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, CXXXVII (2009) br. 7-8, str. 655-662.

ŠOTA, Stanislav, Ambon – locus esteticus, theologicus et liturgicus, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, CXXXIV (2006) br. 6, str. 546 – 554.

ŠOTA, Stanislav, Televizijski prijenos svete mise kao audiovizualnog događanja, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, CXXXII (2004) br. 5, str. 369-374.

ŠOTA, Stanislav, Odgoj za političko i socijalno djelovanje u Crkvi i društvu, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXX (2002) br. 1, str. 20.-25.

ŠOTA, Stanislav, Antropološke dimenzije Marijinog naslova – Marija Bogorodica, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, CXXIX (2001) br. 12, str. 878-881.


Štampa

KOLAR, Andrijana, MARTINOVIĆ, Eddy i Renata, ŠOTA, Stanislav, Križni put prigodom Nadbiskupijskog dana obitelji, Nadbiskupski ordinarijat Đakovo, 2014.

ŠOTA, Stanislav, Pouke iz odgojnog nasilja u komunističkom režimu, u: Glas Koncila, 1966 (2012) br. 8.

ŠOTA, Stanislav, Zašto hrvatskim vlastima smetaju branitelji?, u: Glas Koncila, 1702 (2007) br. 5.


Recenzije

BENDRA, Ivana, ŽIVIĆ, Dražen, ELEZ, Petar, Položaj vjerskih zajednica u općini Vinkovci (1964.-1975.), Državni arhiv u Vukovaru – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Vukovar, 2019. (službena recenzija knjige)

IVČIN, Helena, Daljok – Duboševica, Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru, Duboševica – Beli Manastir, 2017. (službena recenzija knjige)

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Vrednovanje internih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru natječaja IZIP-2016 (recenzija projekta)

ARAČIĆ, Pero, DŽINIĆ, Ivo, Mladi roditelji o Bogu, Crkvi i odgoju, u: Diacovensia, XXI (2014) br. 2, str. 269.-274.


AKTIVNO SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA I SIMPOZIJIMA

ŠOTA, Stanislav, Mladi u digitalnom svijetu prema pobudnici Christus vivit, Godišnji pastoralni skup hrvatskih svećenika, đakona i pastoralnih suradnica/-ka (9. listopada 2019., Bildungshäuser Vierzehnheiligen)

ŠOTA, Stanislav, Mladi i poimanje o mladima prema pobudnici Christus vivit, Godišnji pastoralni skup hrvatskih svećenika, đakona i pastoralnih suradnica/-ka (8. listopada 2019., Bildungshäuser Vierzehnheiligen)

ŠOTA, Stanislav, BARUKČIĆ, Marija, Nadopune/izmjene postojećeg modela 'Bliže priprave za brak i obitelj'“, Znanstveno stručni skup - Teološko-pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije „Amoris laetitia – otvorena pitanja i problemi, ili kako ispravno čitati pobudnicu?“, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (10.-12. rujna 2019., Đakovo)

ŠOTA, Stanislav, STEINER JELIĆ, Sandra, Odgoj i obrazovanje djece s poremećajem u ponašanju izazov za evangelizaciju, Međunarodni znanstveni simpozij „Odgoj i obrazovanje kao novi locus theologicus evangelizacije“, u organizaciji: Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru, Papinskog sveučilišta Urbaniana, Hrvatskog katoličkog sveučilišta te Agencije za odgoj i obrazovanje (9.-10. svibnja 2019., Zadar)

ŠOTA, Stanislav, Biblijski živi vjernički krug – važnost evangelizacije djece i odraslih, Znanstveno-stručni skup „Teološko pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije – Sveto pismo u životu Crkve“, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (11.-13. rujna 2018.)

ŠOTA, Stanislav, Kritički osvrt pastoralnih nastojanja - 'zelena poljana i/ili dolina smrti'“, Znanstveni skup „Kolokvij prigodom desete obljetnice objavljivanja dokumenta Ti si Krist  za nas i za sve ljude (Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske biskupije)“, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (30. svibnja 2018.)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno-teološka problematika inkulturacije u dokumentima pape Franje, XLII. međunarodni teološki simpozij profesora filozofije i teologije (3.-5. travnja 2018., Osijek)

ŠOTA, Stanislav, Religioznost i kritički osvrt mladih Vukovarskog dekanata na tečaj priprave za brak te komparacija transgeneracijskih vrednota potrebitih za stabilnost i kvalitetu života u braku i obitelji“, 20. znanstveno-stručni skup „Vukovar '91. – dvadeset i šesta godina poslije“ na temu: Vukovar '91.: javni diskursi i pozicije moći, u organizaciji: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (13.-14. studenog 2017., Vukovar)

ŠOTA, Stanislav, Treća životna dob – izazov pastoralnom djelovanju, Znanstveni simpozij „O starosti i starenju“, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (12. listopada 2017.)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno-katehetska dimenzija biskupske službe u dokumentima pape Franje, Znanstveno-stručni skup „Teološko pastoralni seminar za svećenike Đakovačko-osječke nadbiskupije – Odnos biskupske i prezbiterske službe u Crkvi“, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (12.-14. rujna 2017.)

VULETIĆ, Suzana, KOPUNOVIĆ LEGETIN, Sanja, ŠOTA, Stanislav, Pastoralne mogućnosti djelovanja Crkve sa žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu, Četvrti interdisciplinarni znanstvenostručni skup „Grad Osijek u obrani Hrvatskog istoka“, u organizaciji: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (30. siječnja 2017., Osijek)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralno djelovanje s brakovima u neredovitim situacijama, napose rastavljenima i civilno vjenčanima prema 'Amoris laetitia', Znanstveni kolokvij prigodom objavljivanja postsinodalne apostolske pobudnice pape Franje „Amoris laetitia“, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu ( 9. studenog 2016.)

ŠOTA, Stanislav, Nietzcheovsko egzistencijalističko-kršćansko, te Kristovo poimanje i pomirenja stradalnika Domovinskog rata u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, Drugi međunarodni interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskoga istoka“, u organizaciji: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera – Odjel za kulturologiju, Filozofski fakultet u Mostaru i Matica hrvatska – Ogranak Osijek (2.-3. prosinca 2015., Osijek)

ŠOTA, Stanislav, Prispodoba o milosrdnom Ocu i pastoralne smjernice, Međunarodni znanstveni simpozij o milosrđu, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (22. travnja 2016.)

ŠOTA, Stanislav, Pastoralni naglasci u pontifikatu pape Franje, XL. međunarodni simpozij profesora filozofije i teologije, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu ( 30.-31. ožujka 2016., Zadar)

ŠOTA, Stanislav, uvodničar u forumu Nova evangelizacija u prigodnom pastoralu, Međunarodni znanstveni skup „Za slobodu nas Krist oslobodi“ Nova evangelizacija u svjetlu djeloivanja Svete braće Ćirila i Metoda, u organizaciji: Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu ( 18.-20. travnja 2013., Srijemska Mitrovica i Beograd)


Popularizacija znanosti

ŠOTA, Stanislav, predavanje s tematskom raspravom na temu Vjeronauk u školi u prošlosti i sadašnjosti, stručni skup „Vjeronauk u školi Đakovačko-osječke nadbiskupije – 25 godina poslije“ za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Đakovačko-osječke nadbiskupije, u organizaciji: Agencija za odgoj i obrazovanje, Katehetski ured Đakovačko-osječke nadbiskupije u Đakovu (26. studenog 2016., Osijek)

ŠOTA, Stanislav, predavanje s tematskom raspravom na temu Vjeronauk u školi u prošlosti i sadašnjosti, stručni skup „Vjeronauk u školi Požeške biskupije – 25 godina poslije“ za vjeroučitelje osnovnih i srednjih škola Požeške biskupije, u organizaciji: Agencija za odgoj i obrazovanje, Katehetski ured Požeške biskupije u Požegi (5. studenog 2016., Požega)


Među/narodno članstvo i suradnja

 • Koordinator Pastoralnog centra Đakovačko-osječke nadbiskupije, od 2010.-

 • Predstojnik Škole za župne suradnike Đakovačko-osječke nadbiskupije (dvogodišnja škola s 196 sati predavanja i vježbi), od 2010.-

 • Predavač na Školi za župne suradnike: Teološko-katehetski sadržaji; Kateheza nižih razreda osnovne škole; Pastoralni modeli rada s brakovima i obiteljima; Crkveno djelovanje za brak i obitelj, od 2004.-

 • Nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji, od 2010.-

 • Nadbiskupijski povjerenik za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, od 2004.-

 • Nadbiskupijski povjerenik članova Župnih ekonomskih i pastoralnih vijeća u Đakovačko-osječkoj, od 2014.-

 • Član prezbiterskog vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije, od 2014.-

 • Član zbora savjetnika, od 2014. - 2018.

 • Član Nadbiskupijskoga katehetskoga vijeća, od 2003. - 2018.

 • Tajnik i član Nadbiskupijskog pastoralnog vijeća Đakovačko-osječke nadbiskupije, od 2014.-


Znanstveno/organizacijski odbori

 • Član Povjerenstva za Teološko-pastoralni seminar od 2014.

 • Član Povjerenstva za pomoć studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa od 2018.

 • Član Stegovnog povjerenstva na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu od 2018.

 

Nastavni kolegiji

NA KATOLIČKOM BOGOSLOVNOM FAKULTETU U ĐAKOVU, SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FILOZOFSKO-TEOLOŠKI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 • Temeljna pastoralna teologija (Zimski semestar)

 • Posebna pastoralna teologija (Ljetni semestar)

 • Propovjedništvo (Izborni kolegij/zimski semestar)

 • Pastoralni izazovi u diktaturi relativizma (Seminar/ljetni semestar)

 • Mladi i vjerski i crkve život (Seminar/ljetni semestar)

 

MENTORSTVO ZAVRŠNIH RADOVA

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

DIPLOMSKI RADOVI

 • Danijela Vranješ, Pastoral braka i obitelji prema pobudnici Amoris laetitia s posebnim naglaskom na obiteljske škole, KBF, Đakovo, 2019.

 • Luka Ćosić, Identitet prezbitera – perspektive i mogućnosti ostvarenja, KBF, Đakovo, 2018.

 • Marija Zečević, Bitne vrednote i odrednice za kvalitetu bračnog i obiteljskog života prvog desetljeća braka u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji, KBF, Đakovo, 2017. (komentorstvo: Vuletić, Suzana - Šota, Stanislav)

 

POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PASTORALNE TEOLOGIJE

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

POSLIJEDIPLOMSKI RADOVI SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTA

 • Vlatko Glavaš, Posttraumatski stresni poremećaj, Poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije s usmjerenjem: pastoral kriznih situacija, KBF, Đakovo, 2017. (neposredni voditelj)

 • Sanja Kopunović Legetin, Ratni zločin silovanja tijekom Domovinskog rata na području Đakovačko-osječke nadbiskupije te pokušaj pružanja psihosocijalne i duhovne pomoći žrtvama,  Poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije s usmjerenjem: pastoral kriznih situacija, KBF, Đakovo, 2017. (neposredni voditelj)

 • Zorica Tomić, Krizne intervencije samodestruktivnog ponašanja ovisnosti, Poslijediplomski specijalistički studij pastoralne teologije s usmjerenjem: pastoral kriznih situacija, KBF, Đakovo, 2017. (neposredni voditelj)

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.