Dr. sc. Zdenko Ilić

Dr. sc. Zdenko Ilić

Zdenko Ilić rođen je u Vinkovcima 3. lipnja 1973. od oca Ivana i majke Ivke r. Kopić. Osnovno školovanje završava u mjestu gdje je odrastao, u Bošnjacima. Srednjoškolsko obrazovanje završava maturom u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu pri Dječačkom Sjemeništu na Šalati dana 27. lipnja 1992.

U jesen te iste godine upisuje studij teologije u Đakovu na tadašnjoj Visokoj Bogoslovnoj školi. Redoviti teološki studij uspješno završava u lipnju 1998. u Đakovu s bakalaueratom u teologiji. Te iste godine na Petrovo zaređen je za svećenika tadašnje Đakovačke i Srijemske biskupije. Nakon dvije godine službe župnog vikara u župi Svih Svetih u Đakovu te župničke službe u Kneževim Vinogradima, u jesen 2002 započinje post-diplomsko školovanje kanonskoga prava na Papinskom Sveučilištu Gregorijana u Rimu. Za vrijeme post-diplomskog studija u Rimu stanuje u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima.

Studiravši dvije godine kanonsko pravo na Fakultetu kanonskoga prava pri gore imenovanom Sveučilištu i nakon svih položnih ispita te napisanog magistarskog rada Il diritto al matrimonio e la sua protezione (Pravo na ženidbu i njezina zaštita), dana 26. lipnja 2004. postaje magistar kanonskoga prava.

U jesen 2004. upisuje doktorat iz kanonskoga prava sa specijalizacijom sudske crkvene prakse. Nakon odslušanih i položenih ispita doktorantske godine, 2005. godine prijavljuje doktorsku disertaciju iz područja pravne sakramentologije pod nazivom Il ministro dell'unzione degli infermi. Analisi storico-giuridica (Djelitelj bolesničkog pomazanja. Povijesno-pravna analiza). Navedenu disertaciju uspješno brani u Rimu na sveučilištu Gregorijana 29. rujna 2011. godine.

Od akademske godine 2009/2010. radi kao asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu a od 2013. izabran je u suradničko zvanje višeg asistenta. Predaje sljedeće predmete: Latinski jezik, Božji narod, Ženidbeno pravo, Redovništvo, Posvetiteljska služba Crkve te vodi dva seminara: Sakramenti i blagoslovine – izabrana pitanja i Ženidbeno pravo – civilno i kanonsko zakonodavstvo.

Osim nastavničke službe, radi i na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Đakovu kao branitelj veze te je aktivni član Hrvatskog kanonističkog društva. 

S obzirom na strane jezike, uz hrvatski, služi se i talijanskim, engleskim, njemačkim, španjolskim, francuskim i latinskim. Bavi se i prevoditeljskim radom, napose prevođenjem s talijanskog i engleskog na hrvatski jezik.

Javlja se u časopisima Diacovensia, Crkva u svijetu, Obnovljeni život, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije te svoje radove objavljuje i u raznim zbornicima.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.