Događanja
Ponedjeljak, 12 Prosinac 2022 23:07

Paljenje treće adventske svijeće

12. prosinca 2022. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu zapaljena je treća adventska svijeća. Program je predvodio izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin zajedno sa studentima treće godine koji su prigodno animirali program. Program je uveličan adventskom pjesmom: Klikujte sada zanosno.

Srijeda, 07 Prosinac 2022 23:01

Sveti Nikola na Katoličkom bogoslovnom fakultetu

6. prosinca 2023. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu proslavljen je dan sv. Nikole. Tom prigodom dramska skupina KBF-a, koju vodi doc. dr. sc. s. Silvana Fužinato, izvela je predstavu temeljenu na jednoj poznatijoj legendi o sv. Nikoli. Riječ je o legendi o siromašnom susjedu sv. Nikole i njegove tri kćeri. Kako siromah nije imao dovoljno novca za miraz da bi udao svoje kćeri, odlučuje se na očajan potez i želi prodavati mladost i čestitost svojih kćeri kako bi na taj način zaradio. Sv. Nikola nije mogao dopustiti tako nešto pa je potajno ubacio siromahu novce kroz prozor. Uvidjevši da ima dovoljno novca za udati jednu svoju kćer, siromah odustaje od prvotne ideje i zahvaljuje Bogu na ukazanoj milosti. Besplatan dar ljubavi sv. Nikole promijenio je tako živote jedne obitelji. Nakon predstave, studentima, profesorima i djelatnicima posluženi su keksi, kao slatki i besplatni darovi sv. Nikole, a cijeli je program završen zajedničkim pjevanjem i ugodnim druženjem.

Tekst: Maria Dragomirović
Fotografija: Ivan Vuković

 

Srijeda, 07 Prosinac 2022 08:40

Paljenje druge adventske svijeće

5. prosinca 2022. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu upriličeno je paljenje druge adventske svijeće. Program su predvodili izv. prof. dr. sc. Davor Vuković, v.d. prodekana za financije zajedno sa studentima četvrte godine. Program je započeo zajedničkom pjesmom: Visom leteć.  

Uslijedila su čitanja druge nedjelje došašća. Prvo čitanje pročitao je student Aron Čeke, a psalam studentica s. Matea Čelik. Profesor Vuković u svojoj se homiliji osvrnuo na dvije misli evanđelja. Prva je: „Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!“ Istaknuo je kako je obraćenje jedan trajan proces, a ne nešto trenutno. Isto tako, važno je obraćenje od grijeha, ali važnije od toga je obraćenje od rutine, mlitavosti, mlakosti, hladnoće. Potrebno je trajno se boriti protiv ovih napasti. Druga misao je: „Donosite dakle plod dostojan obraćenja.“ Obraćenje nas dovodi do Onoga koji je središte našega života, do Isusa Krista. Odnos s Isusom Kristom donijet će nam brojne plodove. Upravo je advent poticaj da uđemo u dublji odnos s Isusom Kristom i da na taj način donesemo obilnije plodove.

Studentice Anamarija Rakoš i Lucija Tica pročitale su molitvu vjernika, nakon čega je student Franjo Knežević zapalio drugu adventsku svijeću. Profesor je zatim udijelio svima prisutnima blagoslov, a program je završen pjesmom: Poslan bi anđeo Gabrijel nakon čega su svima podijeljeni keksi.

Tekst: Maria Dragomirović
Fotografija: Nikolina Blažević

 

Srijeda, 07 Prosinac 2022 08:32

Održano znanstveno predavanje dr. sc. Ilije Dogana

5. prosinca 2022. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu dr. sc. Ilija Dogan, profesor crkvenoga prava, održao je znanstveno predavanje na temu: "Korisnost pomoćnog biskupa u stvarnim pastoralnim potrebama". U samo predavanje uveo nas je izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević, v.d. prodekana za znanost, koji je ukratko predstavio predavača.

Ponedjeljak, 05 Prosinac 2022 12:39

Dr. sc. Vladimiru Dugaliću potvrđen izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora

Izvanredni profesor na Katedri moralne teologije, socijalnoga nauka Crkve i liturgike unutar Odsjeka za praktičnu teologiju i novu evangelizaciju Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Vladimir Dugalić, nakon što je ispunio natječajne, odnosno zakonske uvjete za izbor prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete Rektorskog zbora, izabran je na sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 14. srpnja 2022. godine, u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje teologije i znanstvene grane moralne teologije. Sukladno članku 94. §2 Statuta Fakulteta Kongregacija za katolički odgoj je 21. rujna 2022. godine izdala Nihil obstat te je potom, 30. studenoga 2022. godine, Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku potvrdio izbor.

Prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, rođen je u Osijeku 1965. godine. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završava u rodnome gradu, a treći i četvrti razred na Biskupijskoj gimnaziji "Josip Juraj Strossmayer" u Đakovu, gdje je maturirao 1983. godine. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu te je diplomirao 1989. godine. Iste godine zaređen je za svećenika  te nakon jedne  godine pastoralnog rada odlazi u Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu na poslijediplomski studij iz moralne teologije. Specijalizaciju iz moralne teologije pohađao je na Papinskom lateranskom sveučilištu - Akademiji Alfonzijani, gdje je 1993. godine magistrirao, a 2001. godine i doktorirao obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom La religiosità popolare e la formazione della coscienza. L’analisi dei libri di preghiere in lingua croata nella Slavonia (Croazia) dal 1850 fino al 1918. (Pučka religioznost i formacija savjesti. Analiza molitvenika na hrvatskom jeziku objavljenih u Slavoniji (Hrvatska) od 1850. do 1918. godine).

Od ustroja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2005. godine pa do 2010. godine obnašao je službu prodekana za nastavu, a od 2010. do 2014. vršio je službu prodekana za znanost. Bio je dekan istoga fakulteta u mandatu 2018.-2022. Do akademske godine 2022./2023. bio je predsjednik Katedre moralne teologije i socijalnog nauka Crkve. Izvodi sljedeće obvezatne kolegije: Osnovna moralna teologija, Spolni i ženidbeni moral i Teološka socijalna etika. Kao vanjski suradnik izvodi kolegije na Medicinskom fakultetu te na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku, te kao predavač i mentor na poslijediplomskom studiju moralne teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pod njegovim mentorskim vodstvom obranjena su dva doktorata i jedan magisterij te napisano šezdesetak diplomskih radova. Osim toga održao je niz predavanja na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim i stručnim skupovima te prigodnim tribinama.

Član je Upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije (HBK), potom Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju i Vijeća za katolički odgoj i obrazovanje, a obnaša i službu tajnika Komisije „Iustitia et pax“ HBK. Član je Društva socijalnih etičara Srednje Europe sa sjedištem u Beču, Mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost u području društvenih i humanističkih znanosti (2020.-2022.), a odnedavno je imenovan članom predsjedništva udruge Kluba dekana Hrvatske. Bio je član Radne skupine za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017.-2021. pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.-2019.). Od 2018. član je Upravnog vijeća te Uredničkog vijeća časopisa Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU-a u Đakovu. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja, a od 2015. do 2021. bio je predsjednik Instituta za novu evangelizaciju „Sv. Ivan Pavao II.“ sa sjedištem u Osijeku te obnašao i službu biskupskog vikara za pastoral grada Osijeka. Od 2000. do 2008. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu, a od početka 2002. do konca 2013. obnašao je službu glavnog urednika stručnog pastoralnog mjesečnika Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.

Do sada je objavio tri knjige te preko trideset znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je i u dva znanstveno-istraživačka projekta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (0203007) i Supsidijarnost u hrvatskom društvu (203-1941533-0732) te u znanstveno-istraživačkom projektu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (282-0000000-0780). Urednik je dvaju zbornika i jedne monografije, Sabranih djela mons. dr. sc. Marina Srakića, nadbiskupa đakovačko-osječkog u miru, u 12 svezaka, potom četiri sveska korizmenih i prigodnih okružnica i poslanica te značajnijih govora i osvrta biskupa Strossmayera u prigodi obilježavanja njegove 200. obljetnice rođenja. Godine 2009. odlikovan je čašću kapelana Njegove Svetosti (monsinjor), a od 2010. imenovan je članom Prvostolnog kaptola Đakovačko-osječke nadbiskupije. Godine 2016. dobitnik je Godišnje nagrade Grada Đakova za osobit doprinos u području vjerskog i kulturnog života Grada Đakova.

Tekst: Antonija Pranjković

 

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.