Katedra Svetog pisma Starog Zavjeta

Katedra Svetog pisma Starog Zavjeta

U riječima apostola Pavla, upućenima Timoteju, stoji napisano: „Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban“ (2Tim 3,16-17). Katedra Svetog pisma Starog zavjeta može se sažeti unutar istih Pavlovih riječi.

Znanstveno-nastavna jedinica katedre Starog Zavjeta polazi od samog uvoda u „čitavo Pismo“, kojemu je cilj da svaki student i studentica, koji se upušta u studiranje Biblije i teologije kao takve, čije istine proizlaze i počivaju na biblijskim temeljima, sabire i nauči osnovne informacije i objašnjenja povezana uz Sveto pismo. Kako je ono objavljena Božja riječ ljudima, studente se u prvoj godini studija upoznaje s nastajanjem Pisma u njegovim povijesnim i zemljopisnim okolnostima, tumači nadahnuće Pisma, kanon biblijskih knjigate kako je moguće shvatiti i prenijeti značenje i poruku Pisma drugima (tako da se uvidi njegova poučna korist).

Sadržaj ostalih znanstveno-nastavnih jedinica na katedri Sv. Pisma Starog Zavjeta bitno je određen kanonskim i deuterokanonskim spisima Starog Zavjeta. U posebnim uvodima u veće skupine starozavjetnih spisa (Petoknjižje, povijesne knjige, mudrosni spisi, proročka literatura), uz primjenjivanje bilo sinkronijskih bilo dijakronijskih egzegetskih metoda, studente se uvodi u ispravno tumačenje biblijskih tekstova, ne samo u njihovoj cjelovitosti, nego i pojedinačno. Studentima se materija približava uz pomoć predavanja, vježbi i seminara te modernih tehničkih pomagala. Osim egzegetskog pristupa starozavjetnim tekstovima, studentima je za sintezu čitavog Starog zavjeta ponuđen kolegij biblijske teologije Staroga Zavjeta u kojemu se obrađuju najvažnije biblijske teme, kao sinteza starozavjetne teološke misli: o Bogu, čovjeku i svijetu, o njihovom odnosu, o eshatologiji, mesijanizmu i slično.

U pristupu biblijskom tekstu neizostavno je barem osnovno poznavanje biblijskih jezika: hebrejskog, aramejskog i grčkog; jer sama filološka analiza prvi je korak prema boljem razumijevanju samog teksta.

Katedra Svetog pisma Starog Zavjeta je prvenstveno usmjerena da se u proučavanju biblijskih tekstova osjeti i približi proročki naviještaj sveopćeg Otkupitelja (usp. DV 15), jer knjige Starog Zavjeta kazuju svoje puno značenje u Novom Zavjetu (DV 16). Ovime se kolegiji katedre Starog zavjeta svojevrsno približavaju i potpomažu ostale teološke predmete, naročito dogmatske teologije. Katedra Svetog pisma Starog Zavjeta želi studentima osvijetliti poznati izrijek sv. Jeronima: „Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christiest“ (PL 38,966).

 

Obvezatni kolegiji:

  1. Hebrejski jezik (stječu se osnove hebrejske grafike i fonetike; morfologija i temeljna sintaktička pitanja. Čitaju se izabrani biblijski odlomci);
  2. Opći uvod u Sveto pismo (stjecanje temeljnih pojmova za razumijevanje Svetog pisma i neophodnih znanja za ispravno shvaćanje biblijskoga svijeta; uz temeljna pitanja o nastanku i sadržaju Biblije, studente se upoznaje sa biblijskom geografijom i arheologijom)
  3. Uvod i egzegeza SZ, I.: Petoknjižje i povijesne knjige (upoznati ambijent u kojem se odvijala povijestStarog zavjeta, te podatke o nastanku i temeljnoj teološkoj porucinavedenih spisa od Petoknjižja do povijesnih spisa uz egzegezu odabranih tekstova)
  4. Uvod i egzegeza SZ, II.: Proroci i mudrosna literatura (nakon panoramskog pregleda svake pojedine proročke/mudrosneknjige egzegeza važnijih teoloških tekstova iz pojedinih proročkih/mudrosnih knjiga)
  5. Biblijska teologija Starog Zavjeta (rekapitulacija i sinteza materije koja je do sada obrađivana u starozavjetnim kolegijima; povijesni pregled Biblijske teologije; uvod u semitski način mišljenja; teološki se obrađuju velike teme SZ)

 

Izborni predmeti:

  1. Antropološki naglasci u Post 1,1 – 2,4a

 

Seminari:

  1. Prorok Ezekiel
  2. Uvod u Psalme

mr. sc. Anđelo Maly

 

Profesori:

Dr. sc. Ivica Čatić, izvanredni profesor, predsjednik

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dr. sc. s. Silvana Fužinato, docent

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mr. sc. Ivan Benaković, asistent

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Doc. dr. sc. Stipo Kljajić

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Na katedri se predaju:

 

Osim toga pojedini profesori nude izborne predmete s temama iz starozavjetnog i intertestamentarnog perioda te odgovarajuće seminare iz starozavjetnog područja.

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.