Novi naslovi

Novi naslovi

Slobodan Prosperov Novak: Sveti Jeronim Dalmatinac

Monografija Slobodana Prosperova Novaka Sveti Jeronim Dalmatinac prva je suvremena biografija koja sustavno prati život svetoga Jeronima, jednoga od najpoznatijih i najvažnijih svjetskih velikana rođenih na hrvatskim prostorima, te njegov utjecaj ne samo na kulturu, jezik i književnost njegove domovine – Dalmacije i cijele Hrvatske – nego i na kulturu zapadnoga kršćanskoga svijeta.

U povodu obilježavanja 1600. obljetnice smrti svetoga Jeronima Splitsko-dalmatinska županija i Školska knjiga ovom monografijom još jednom otkrivaju veličinu jednoga od najvažnijih svetaca u povijesti kršćanstva, kršćanske kulture i europske civilizacije.

"Sveti Jeronim uz Hrvate nije vezan samo rođenjem već je važan dio našega cjelokupnog povijesnog identiteta. Uostalom, o tome svjedoče mnogobrojne crkve podignute njemu u čast diljem domovine i dijaspore te bogata kulturna baština. Čak su ga i pape povezivali s Hrvatima kao baštinicima njegova zavičaja. Ova je monografija jedan od najljepših načina da na zanimljiv i pitak, ali iznimno sadržajan i činjeničan način upoznamo tog velikana duha."
- prof. dr. sc. Božo Skoko

"Knjigu o svetom Jeronimu Dalmatincu posvećujem učitelju brojnih naraštaja hrvatskih filologa, akademiku Radoslavu Katičiću, koji me 1986., dok smo zajedno radili na velikoj izložbi Pisana riječ u Hrvatskoj, kad sam rekao kako je dobar dio Jeronimova postojanja u nas legendaran pa time i izmišljen, ispravio: »Mladi prijatelju, gotovo uvijek u legendi ima više istine nego u istini samoj.« U ime te i takve istine napisana je ova knjiga, koju namjenjujem svima koji žele nešto više doznati o svetom Jeronimu Dalmatincu."
- Slobodan Prosperov Novak

(Preuzeto sa stranica Školske knjige)

Branko Ostajmer, Marijan Šabić: Janko Tombor - književnik i političar

Monografiju o Janku Tomboru autori su podijelili na dva dijela. Prvi je dio posvećen književnom, a drugi političkom radu ovog hrvatskog književnika, političara i katoličkog svećenika slovačkog podrijetla. 

U prvom poglavlju autori lociraju mjesto Janka Tombora u dosadašnjoj povijesti hrvatske književnosti, od studije kojom je Nikola Andrić još za Tomborova života revalorizirao njegov književni rad (1906.) do novijih književnopovijesnih rasprava (K. Boras, M. Šimundić, M. Ćurić) i objavljivana sabranih djela Janka Tombora (2008.). Iako se u tom razdoblju može pratiti određeni konsenzus o vrijednosti Tomborova književnog djela, napose njegovih proza objavljenih za vrijeme neoapsolutizma, do ove monografije još nije objavljena studija koja bi dala sustavni pregled Tomborovog književnog, publicističkog i kulturnog rada. 

U drugom dijelu knjige autori razmatraju politički segment Tomborove javne djelatnosti, a toj su temi dosad hrvatska historiografija i publicistika pridavale znatno manje pozornosti negoli književnom. Autori koji su se bavili Tomborom u pravilu su bili književni povjesničari, u svojim su se radovima nužno doticali i njegove političke djelatnosti, ali svi ti osvrti bili su kvalitetom slabiji od osvrta na Tomborov književni lik i djelo. Karakteristično je, također, da je u leksikonima i enciklopedijama Tombor prvenstveno zastupljen temeljem književnoga kriterija, dok se njegovo desetljeće na hrvatskoj političkoj sceni jedva spominje ili uopće ne spominje.

(Preuzeto iz Sažetka)

Tonči Matulić: Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem

Tekstovi u ovoj knjizi prigodno su pisani i objavljivani u obliku kolumni u Kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana u razdoblju od siječnja 2011. do prosinca 2018. godine, dakle punih osam godina.

U prvome dijelu knjige, koji donosi petnaest tekstova, sustavno se promišlja o grijehu svih grijeha, dotično o oholosti, predstavljajući intimne strukture toga glavnog i korijenskog grijeha za kojega je sv. Augustin ustvrdio da je initium omnis peccati – početak svakoga grijeha. No trebaju su također zasijecale u živo tkivo društvene i crkvene zbilje pa donose promišljanja o aktualnim temama i izazovima, a ne samo o teološkim načelima. Zbog toga se na načelna promišljanja o strukturama grijeha oholosti nadovezuju promišljanja o nekim konkretnim eklatantnim manifestacijama struktura grijeha oholosti u hrvatskome društvu. Treći dio ove knjige donosi promišljanja o manifestacijama struktura grijeha oholosti u međunarodnoj zajednici. U četvrtome dijelu knjige sadržana su promišljanja o vjeri i milosrđu kao jedinom istinskom i djelotvornom lijeku kojim možemo izliječiti smrtonosnu bolest oholosti koju može izliječiti samo Bog svojim milosnim zahvatom.

Preuzeto sa stranica Kršćanske sadašnjosti

Damir Barbarić: Bezdan slobode : uz filozofiju F. W. J. Schellinga

Zbirka autorovih izabranih rasprava – objavljenih posljednjih godina izvorno na njemačkome jeziku –  predstavlja svojevrstan presjek njegova višedesetljenog rada na proučavanju i tumačenju Schellingova djela. Autorova je namjera da hrvatskom čitatelju pokuša približiti mislioca »čije je djelo, dakako ne kao jedi­no, u svijetu već duže vremena u središtu povijesno-filo­zofijskih istraživanja, a u Hrvatskoj je još uvijek razmjerno nepoznato i rijetko proučavano«.

U središtu su Barbarićevih rasprava te Schellingova tumačenja pojmova materije, glazbe, mitologije, grčkih misterija i slobode. Šesto, zadnje poglavlje knjige sadrži opširnu i inovativnu interpretaciju Schellingova glavnog, nedovršenog i zahtjevnog djela Razdoblja svijeta (Weltalter) koje posljednjih dvadesetak godina privlači sve veću pozornost istraživača povijesti filozofije.

Preuzeto sa stranica Matice hrvatske

Ivica Raguž: Ambrozije

Prof. dr. sc. Ivica Raguž, profesor dogmatske teologije na KBF-u Đakovu, objavio je novu knjigu u svojoj nakladnoj kući «Panni» pod naslovom „Ambrozije“. Knjiga je to koja po prvi put na hrvatskom jeziku donosi prijevode i komentare ponajboljih tekstova velikoga crkvenog oca i milanskoga biskupa sv. Ambrozija. Naime, sv. Ambrozije dosad je u Hrvatskoj ostao gotovo nepoznat većini vjernika pa i samih teologa te se sada po prvi put vjernici mogu izravno susresti sa živim svecem Ambrozijem.

Autor je knjigu podijelio tematski, tako da se mogu susresti razne teme iz područja duhovnoga života: Pjesma nad pjesmama, svećeništvo, progonstvo, sreća, bijeg, Blažena Djevica Marija, šutnja, brak, djevičanstvo, teologija, patnja, vino i dr. Tko god želi upoznati sv. Ambrozija, a preko njega zapravo cijelu povijest duhovnosti u Katoličkoj crkvi, moći će u ovoj knjizi dobiti prikaz cijeloga njegova djela. Prof. Raguž pokušao je sv. Ambrozija na taj način oživjeti za današnje doba, doba duhovne oskudice. Knjiga je namijenjena svim vjernicima, osobito biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, jer donosi bisere velikoga milanskoga sveca, kojega se nakon čitanja njegovih tekstova jednostavno ne može ne zavoljeti. U ovim pošasnim i oskudnim vremenima, knjiga „Ambrozije“ mogla bi se shvatiti kao istinska „utjeha teologije“ crkvenoga oca Ambrozija.

Preuzeto sa stranica Đakovačko-osječke nadbiskupije

Kontaktirajte nas

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

IBAN račun:
Fakultet: HR4523900011100474440
Studentski dom: HR3123900011500027586
OIB: 05384220316

 

Web stranica KBF-a u Đakovu koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja.